Näringslivsorganisationer

Lerums kommun samarbetar med lokala och regionala näringslivs- och företagsorganisationer för att stärka och stödja näringslivsutveckling och tillväxt för företagare och företag i kommunen.