Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

LAB190 är samverkan kring hållbar utveckling

Lerums kommun ingår sedan 2014 i samverkansplattformen LAB190 där vi tillsammans med övriga parter fokuserar på Gröna Näringar, Besöksnäring och Infrastruktur för att stärka området längs väg 190. Området har en stor potential men kännetecknas av många mindre aktörer.

Mitt på inlandsbygden ligger skärgården. Den som tror att väg 190 enbart är en väg, kommer bli besviken. Den som faktiskt beger sig hit, kommer att bli betagen. När sjön Mjörn (Västra Götalands näst största insjö dessutom!) öppnar upp sig mitt i jordbruksmark och ortsbebyggelse är det med övertygelse en magisk plats på jorden. Pärlbandet av orterna i Lerums kommun; Gråbo, Björboholm och Sjövik är alla orter med aktiva hembygdsföreningar/lokala grupper och här verkar entreprenörer med brinn och engagemang.

I samverkan inom LAB190’s tre teman och ett arbete över kommungränserna skapas ett kraftfält för att stärka området utmed väg 190 – för invånare, för näringsliv/grön näring och motiv till besöksnäring/friluftsturism. Inte minst är också den gemensamma plattformen för de infrastrukturella utmaningarna i området mycket värdefull. Sammantaget är denna samverkansplattform, och motivet för att jobba i ett modellområde för hållbar utveckling i landskapet, något vi i Lerums kommun vill delta i och driva på!

Modellområde för hållbar utveckling

Väg 190 är cirka 70 km lång skär genom fyra kommuner; Göteborg, Lerum, Alingsås och Essunga. Det ingår i en av de gröna kilar som i Strukturbilden för Göteborgsregionen (GR) lyfts fram som viktiga för en hållbar samhällsutveckling.Samverkan inom LAB190 utgår från den Europeiska landskapskonventionen och intentionerna i den. Begreppet landskap är centralt. Ett landskap hänger samman oavsett territoriella eller ämnesmässiga gränser. En annan viktig utgångspunkt är invånarnas möjligheter att påverka och bidra till landskapets utveckling. Vi tror att en bred samverkan kring områdets utveckling stärker samspelet mellan stad och land.

Parter i LAB190

Parter i LAB190 är Göteborg/Stadsdelsförvaltningen Angered, Lerums kommun, Alingsås kommun, Essunga kommun, Göteborgsregionens kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund, Västarvet/Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg samt Länsstyrelsen.