Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Näringslivsrådet

Näringslivsrådets syfte är att gemensamt verka för ett attraktivt och välmående företagsklimat i Lerums kommun

 

Deltagare:

 • FFLK
 • Floda Företagarförening
 • Företagarna
 • Gråbo Företagarförening
 • LRF
 • Fastighetsägarna
 • Lerums Centrumutveckling
 • Team Tollered
 • Qreativa (Nätverk för kvinnligt företagande)
 • Föreningen Sjövik (Inbjudna deltar ej i nuläget)
 • Kommunalrådsberedning
 • Näringslivsenheten, chef sektor samhällsbyggnad, Näringslivsansvarig och Näringslivssekreterare

Näringslivsrådet (NR) träffas vid minst fyra tillfällen per år. 

Under dessa möten ska olika frågor lyftas som företagare inom kommunen företrädesvis genom sina representanter i NR lyft fram. Dessa frågor bereds och återkopplas till NR av kommunens tjänstemän. Representanterna i NR åtar sig att återkoppla till sina medlemmar vad som diskuterats och vad resultat blev.

De politiska representanterna samt de kommunala tjänstemännen kan också lyfta aktuella frågor till rådet för information men även så att rådet kan fungera som en remissinstans för kommunala näringslivsfrågor.

I slutet av året ska en uppföljning göras för att kontrollera att frågorna till rådet har beretts samt återkopplats.

I slutet av året görs även en planering inför kommande år.