Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Näringslivsrådet

Näringslivsrådets syfte är att gemensamt i dialog mellan kommunen och näringslivet verka för ett attraktivt och välmående företagsklimat i Lerums kommun.

Sammanträden

Näringslivsrådet träffas vid minst fyra tillfällen per år. Under dessa behandlas frågor som företagare inom kommunen företrädesvis genom sina representanter i Näringslivsrådet lyfter fram. Dessa frågor bereds och återkopplas till Näringslivsrådet av kommunens tjänstemän. Representanterna i Näringslivsrådet åtar sig att återkoppla till sina medlemmar vad som diskuterats och vad resultat blev.

De politiska representanterna samt de kommunala tjänstemännen kan också lyfta aktuella frågor till rådet för information. Rådet kan även fungera som en remissinstans för kommunala näringslivsfrågor.

I slutet av året ska en uppföljning göras för att kontrollera att frågorna till rådet har beretts samt återkopplats.

I slutet av året görs även en planering inför kommande år.

Deltagare i Näringslivsrådet

 • Företagarföreningen Lerums Kommun, FFLK
 • Floda platsutveckling
 • Företagarna i Lerum
 • Gråbo Företagarförening
 • Lantmännens Riksförbund, LRF
 • Fastighetsägarna
 • Lerums Centrumutveckling
 • Team Tollered
 • Qreativa
 • Kommunalrådsberedningen
 • Chef sektor samhällsbyggnad
 • Näringslivschef
 • Näringslivssekreterare