Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Skola och arbetsliv

Vårt mål är att Lerums Kommun ska bli en förebild för andra kommuner i arbetet med och organisationen kring samverkan mellan skola och näringsliv. För både skolorna och företagen ska det vara en naturlig del av verksamheten att skapa plattformar för samverkan.

Samverkan mellan skolan och näringslivet

Det är viktigt att kommunens företag och egna verksamheter ska känna en stark koppling till närsamhället och aktivt arbeta med att säkra sin egen kompetensförsörjning. Genom samverkan får man möjlighet att visa upp och skapa intresse för sin bransch gentemot framtidens arbetstagare. Eleverna ska få en bättre uppfattning om hur samhället omkring dem är uppbyggt och vilka möjligheter som finns för deras framtida yrkesval – en ökad valkompetens. Lärarna ska tycka att det är enkelt och viktigt att samverka med näringslivet och vi ska erbjuda plattformar och verktyg för detta.