Alkohol och serveringstillstånd

Sprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får serveras mot betalning endast om man har tillstånd.

AlkoholserveringServering av alkoholTillstånd kan ges för servering till allmänheten eller i slutna sällskap. Tillståndet kan gälla året runt eller vid ett enstaka tillfälle.

Sektor stöd och omsorg handlägger ansökan och tar efter remissbehandling fram ett beslutsunderlag som sedan prövas av Individnämnden.

Klicka här för att läsa mer