Alkohol och serveringstillstånd

Sprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får serveras mot betalning endast om man har tillstånd.

Tillstånd kan ges för servering till allmänheten eller i slutna sällskap. Tillståndet kan gälla året runt eller vid ett enstaka tillfälle.

Sektor stöd och omsorg handlägger ansökan och tar efter remissbehandling fram ett beslutsunderlag som sedan prövas av Individnämnden.