Företagets avfall

För avfall från företag finns olika regler vad gäller hantering och transport om det gäller så kallat hushållsavfall, annat avfall eller farligt avfall.

Blanketter för anmälan till länsstyrelsen finns på deras hemsida. Se nederst på sidan.

Transport av farligt avfall

För företag gäller att de antingen kan köra mindre mängder farligt avfall själva till lämplig mottagningsplats efter att detta anmälts till länsstyrelsen eller anlita ett företag med tillstånd att köra farligt avfall.

Mer information om avfall

Företagsinriktad information om verksamhetsavfall i Lerums kommun(transportörer, mottagare, regler) finns att ladda hem i högermenyn. Information finns också på Länsstyrelsens och Miljösamverkans hemsidor. Miljösamverkan är ett regionalt samverkansprojekt för kommuner i Västra Götaland, som bland annat arbetar med tillsynsvägledning av verksamhetsavfall. Se länk nederst på sidan.

Klicka här för information om sådant som företag och privatpersoner själva kan köra till återvinningscentralen Hultet.