Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Industribuller

För buller från industrier och motsvarande finns särskilda riktvärden som anges som utgångspunkt för ljudnivåer vid bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler.

Dessa gäller allt buller från verksamheten, både från processen samt från transporter eller annan bullrande hantering inom området. Riktvärdena används också vid bullerstörning från värmepumpar, ventilationsaggregat (placerade utomhus) och liknande.

Riktvärden

  • Dag, klockan 06-18, 50 dB(A) ekvivalentnivå
  • Kväll, klockan 18-22 samt lördag, söndag och helgdag klockan 06-18, 45 dB(A) ekvivalentnivå
  • Natt, klockan 22-06, 40 dB(A) ekvivalentnivå.

Utöver detta finns bland annat regler om att maxnivåer > 55 dB(A) inte bör  förekomma mer än vid enstaka tillfällen eller om vissa ljudkaraktärer som är särskilt störande. För friluftsområden finns också vägledande ljudnivåer.

För ny bostadsbebyggelse där ärende om detaljplan eller bygglov har påbörjats efter 2 januari 2015 finns särskilda riktvärden från Boverket. Mer information finns på Boverkets hemsida.