Folköl, tobak och e-cigaretter

Att sälja folköl

Folköl är en alkoholdryck som innehåller mer än 2,25 till 3,5 volymprocent alkohol. För att begränsa de skador som alkohol orsakar finns bestämmelser i alkohollagen. Bland annat ska butiken vara registrerad som livsmedelsanläggning och samma sak gäller för dig som ska servera folköl i din restaurang.

Du får inte börja sälja folköl förrän du har anmält det till kommunen. Som näringsidkare är du skyldig att själv kontrollera försäljningen av folköl, det kallas för egenkontroll.  Du måste ha ett egenkontrollprogram där det framgår vilka rutiner du och din personal ska arbeta efter för att följa alkohollagens regler. Du ska skicka in programmet till kommunen tillsammans med din anmälan om folkölsförsäljning.

 

Ny tobakslag från 1 juli 2019

Riksdagen beslutade den 12 december 2018 om en ny tobakslag.  Tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) kommer att upphävas och ersättas av en ny lag om tobak och liknande produkter, 2017/18:156, som träder i kraft den 1 juli 2019. Detta innebär att det införs tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel. Mer information om vad tillståndsplikt innebär kommer att publiceras inom kort. De nya bestämmelserna omfattar inte folkölsförsäljning.

Att sälja tobak

Tobakslagen innehåller bestämmelser för att begränsa tobakens skadeverkningar. Bland annat får tobak inte säljas till någon som är under 18 år, och tobaksvaror måste ha hälsovarningar på förpackningarna.

Du får inte börja sälja tobaksvaror förrän du har anmält det till kommunen. Som näringsidkare är du skyldig att själv kontrollera försäljningen av tobaksvaror, det kallas för egenkontroll.  Du måste ha ett egenkontrollprogram där det framgår vilka rutiner du och din personal ska arbeta efter för att följa tobakslagens regler. Du måste lämna in ett program till kommunen tillsammans med anmälan.

 

Att sälja e-cigaretter

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare regleras sedan den 1 juli 2017 i lag. Lagen innehåller bestämmelser för att begränsa nikotinets skadeverkningar. Bland annat får e-cigaretter inte säljas till någon som är under 18 år, och e-cigaretter måste ha informationsblad, innehållsdeklaration och hälsovarning.

Du får inte börja sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare förrän du har anmält det till kommunen. Som näringsidkare är du skyldig att själv kontrollera försäljningen av e-cigaretter, det kallas för egenkontroll.  Du måste ha ett egenkontrollprogram där det framgår vilka rutiner du och din personal ska arbeta efter för att följa lagens regler. Du måste lämna in egenkontrollprogrammet till kommunen tillsammans med anmälan.

Blanketter och mer information finns här. Du kan även kontakta kommunen för mer information.