Folköl och tobak

Att sälja folköl

Folköl är en alkoholdryck som innehåller mer än 2,25 till 3,5 volymprocent alkohol. För att begränsa de skador som alkohol orsakar finns en rad bestämmelser i alkohollagen. Bland annat ska butiken vara registrerad som livsmedelsanläggning och samma sak gäller för dig som ska servera folköl i din restaurang.

Du får inte börja sälja folköl förrän du har anmält det till kommunen.

Som näringsidkare är du skyldig att själv kontrollera försäljningen av folköl, det kallas för egenkontroll.  Du måste ha ett egenkontrollprogram där det framgår vilka rutiner du och din personal ska arbeta efter för att följa alkohollagens regler.

Du ska skicka in en kopia av programmet till kommunen tillsammans med din anmälan om folkölsförsäljning.

 

Att sälja tobak

Tobakslagen innehåller en rad bestämmelser för att begränsa tobakens skadeverkningar. Bland annat får tobak inte säljas till någon som är under 18 år, och tobaksvaror måste ha varningstexter som beskriver tobakens skadeverkningar.

Du får inte börja sälja tobaksvaror förrän du har anmält det till kommunen.

Som näringsidkare är du skyldig att själv kontrollera försäljningen av tobaksvaror, det kallas för egenkontroll.  Du måste ha ett egenkontrollprogram där det framgår vilka rutiner du och din personal ska arbeta efter för att följa tobakslagens regler.

Du ska skicka in en kopia av programmet till kommunen tillsammans med din anmälan om tobaksförsäljning.

 

Blanketter och mer information finns här. Du kan även kontakta kommunen för mer information.