Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Folköl, tobak och e-cigaretter

Att sälja folköl

Folköl är en alkoholdryck som innehåller mer än 2,25 till 3,5 volymprocent alkohol. För att begränsa de skador som alkohol orsakar finns bestämmelser i alkohollagen. Bland annat ska butiken vara registrerad som livsmedelsanläggning och samma sak gäller för dig som ska servera folköl i din restaurang.

Du får inte börja sälja folköl förrän du har anmält det till kommunen. Som näringsidkare är du skyldig att själv kontrollera försäljningen av folköl, det kallas för egenkontroll.  Du måste ha ett egenkontrollprogram där det framgår vilka rutiner du och din personal ska arbeta efter för att följa alkohollagens regler. Du ska skicka in programmet till kommunen tillsammans med din anmälan om folkölsförsäljning.

 

Ny tobakslag från 1 juli 2019, Lag om tobak och liknande produkter.

Från 1 juli 2019 gäller tillståndsplikt för handel med tobak. Det innebär att alla handlare måste söka tillstånd för detta. Kommunen ska pröva om tillstånd ska beviljas eller avslås. I prövningen görs en noggrann undersökning om hur handlaren har skött sig de senaste tre till fem åren, då endast de som är lämpliga efter sina personliga och ekonomiska förhållanden får bedriva verksamheten. Prövningen omfattar såväl bolaget som den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i rörelsen, och avser den ekonomiska skötsamheten och eventuell förekomst av tidigare brottslig belastning.

Avgiften för ansökan om försäljningstillstånd är 8 000 kronor.

Att sälja tobak

Tobakslagen innehåller bestämmelser för att begränsa tobakens skadeverkningar. Bland annat får tobak inte säljas till någon som är under 18 år, och tobaksvaror måste ha hälsovarningar på förpackningarna.

Du får inte börja sälja tobaksvaror förrän du har anmält det till kommunen. Som näringsidkare är du skyldig att själv kontrollera försäljningen av tobaksvaror, det kallas för egenkontroll.  Du måste ha ett egenkontrollprogram där det framgår vilka rutiner du och din personal ska arbeta efter för att följa tobakslagens regler. Du måste lämna in ett program till kommunen tillsammans med anmälan.

 

Att sälja e-cigaretter

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare regleras i lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). Du som tänker sälja sälja e-cigaretter ska anmäla detta till kommunen. Försäljning får inte påbörjas innan anmälan har skett.


Som näringsidkare är du skyldig att själv kontrollera försäljningen av e-cigaretter, det kallas för egenkontroll.  Du måste ha ett egenkontrollprogram där det framgår vilka rutiner du och din personal ska arbeta efter för att följa lagens regler.
Du ska skicka in en kopia av programmet till kommunen tillsammans med din anmälan om försäljning.

Blanketter och mer information finns här. Du kan även kontakta kommunen för mer information.