Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Starta fristående verksamhet

Lerums kommun välkomnar föräldrar, föreningar, organisationer och företag att vara med och göra Lerums barn- och skolbarnomsorg stimulerande, omväxlande och positiv för barnen.

Vi ser förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som drivs av annan än kommunen som ett komplement till vår egen verksamhet, vilket ökar valfrihet för medborgaren.

Här vänder vi oss till dig som har tankar och funderingar kring att starta en verksamhet.

Information om verksamhetsformer

  • Förskoleverksamheten kan bedrivas i form av förskola eller pedagogisk omsorg för barn fram till skolstarten.
  • Skolbarnsomsorgen avser barn till och med tolv år som går i skolan och kan bedrivas i form av fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Verksamhetsformer

Det finns olika sätt att organisera och driva en fristående förskola eller fritidshem på.

Beroende på vilken form du väljer att organisera din verksamhet så finns hos Skatteverket olika regler kring skatt bland annat. Du behöver till exempel inneha F-skattsedel.

Föräldrakooperativ

Föräldrar som gemensamt tar ansvar för omsorgen av sina egna och/eller andras barn. 

Ideell organisation

Verksamheten bedrivs av en etablerad ideell organisation som har facklig, politisk, religiös, idrottslig eller kulturell anknytning.

Personalkooperativ

Personalen som arbetar i verksamheten äger och driver den fristående förskolan eller det fristående fritidshemmet.

Verksamheten drivs som bolag

Verksamheten ägs och drivs som ett bolag, exempelvis som enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag.

Speciell form av pedagogik

Verksamheten drivs enligt en speciell form av pedagogik, exempelvis Montessori, Waldorff eller annan erkänd pedagogisk inriktning.

Ansökan

Ansökan om godkännande ska göras på särskild ansökningsblankett och i god tid innan verksamheten beräknas starta.

I pdf:en under ladda hem kan du läsa om vad som krävs för godkännande av kommunen, om bidrag, lämplig lokal, lagstiftning och styrdokument.

Anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden

Enligt miljöbalken är verksamhetsutövaren skyldig att inkomma med en skriftlig anmälan av verksamhet för hygienisk behandling till Miljö- och byggnadsnämnden innan man startar en verksamhet.

Ägar- och ledningsprövning

Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler om ägar- och ledningsprövning för enskilda huvudmän.