Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Hygienbestämmelser

Enligt miljöbalken är verksamhetsutövaren skyldig att inkomma med en skriftlig anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden innan följande verksamhet startar:

  • Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande och stickande verktyg.
  • Bassängbad som används av allmänheten eller av många människor.
  • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. Till anmälan ska alltid bifogas en ritning över lokalen och uppgifter om bland annat ventilation. Även väsentlig utökning av befintlig verksamhet är anmälningspliktigt. 

Miljö- och byggnadsnämnden prövar

Miljö- och byggnadsnämnden prövar verksamhetens lämplighet. För att se vilken avgift som vi tar ut för handläggningen se länk under rubriken mer information längst ner på sidan.  

Om anmälan inte görs innan verksamheten startar riskerar verksamhetsutövaren att få betala en miljösanktionsavgift enligt miljöbalken. Utebliven anmälan kan också leda till åtal.

Från och med 1 januari 2008 har anmälningsplikten ändrats. Anmälningsplikten finns inte längre kvar för lokaler för vård och omsorg, samlingslokaler, hotell och pensionat, idrottsanläggningar och campinganläggningar, frisersalonger och massagelokaler, samt övrig hygienisk verksamhet som inte innebär risk för blodsmitta. Miljö- och byggnadsnämnden har dock ansvar för tillsynen av dessa lokaler och kommer även i fortsättningen att göra inspektioner av dem.