Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Köldmedier

Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar, värmepumpar och i fordon. Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga flourerade växhusgaser. Därför måste du som bedriver en yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar eller mobil utrustning följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Periodisk läcksökning

Äd du ansvarig för en anläggning ska du se till att läcksökning görs av certifierad kylkontrollant. En lackagekontroll ska göras för att aggregat över fem ton koldioxidekvivalenter, CO2e. Frekvensen beror på hur stort aggregatet är.

Under fem ton CO2e finns det inget krav på rapportering eller läckagekontroll av aggregat.

Årlig rapportering

Om anläggningen innehåller en köldmediegas med en sammanlagd mängd på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska du varje år lämna in en årsrapport till miljöenheten.

Årsrapporten ska omfatta föregående kalendår och lämnas in till miljöenheten senast den 31 mars. 

Nyinstallation eller konvertering

Om du installerar eller konverterar, byter ur köldmedium kylutrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter måste du informera tillsynsmyndigheten i god tid före installationen.

Skrotning

När din utrustning tas ur bruk ska den skrotas. En cerifierad kyltekniker ska då tömma anläggningen på köldmedium. Redovisa skrotningsintyget senast i samband med köldmedierapporten.

Nya regler från 2020

Nya regler gäller från 1 januari 2020. Detta gäller för köldmedium med högre GWP-faktor än 2500 detta får inte fyllas på i utrustningar som innehåller mer än 40 ton koldioxidekvivalenter. Förbudet gäller inte utrustningar som är avsedda att kyla till temperaturen under minus 50 grader.

Påföljder blir Miljösantionsavgifter

Om du inte har anmält köldmedier är miljöenheten i vissa fall skyldiga att ta ut en miljösanktionasvgift.

Avgift

För handläggning och granskning av köldmedierapporter tar miljöenheten ut en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Ytterligare information

Mer information hittar du på Naturvårdsverket.

 

Mer information