Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Lotteritillstånd

Lerums kommun utfärdar lotteritillstånd till föreningar i kommunen som kan uppvisa en varaktig och seriös verksamhet. Tillståndet är treårigt.

Ansökan görs på Lerums kommuns kundcenter Kom In, i kommunhuset vid Bagges Torg i Lerum. Tel: 0302-52 10 00. E-post Lerums kommun

För att söka tillstånd behövs:

  • Föreningens stadgar
  • Senaste verksamhetsberättelse med ekonomisk berättelse
  • Mötesprotokollutdrag som påvisar lotteriföreståndare (ej kassören)
  • Förslag på kontrollant (som sedan ska redovisa försäljningen till kommunen)

Treårigt tillstånd ges till seriösa föreningar verksamma i Lerums kommun. Under denna tidsperiod får inte försäljningen överstiga 20 basbelopp, ett basbelopp är cirka 44 400 kr. Vinstbeloppen i varje lotteri ska vara 35-50 procent av intäkterna. Alla lotterier ska redovisas till kommunen, se blankett nedan.

Lotteriinspektionens regelverk

Tillstånden bygger på Lotteriinspektionens regelverk, den svenska myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier, som ska se till att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och pålitlig.

Nederst finner du en länk till Lotteriinspektionens webbsida.