Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Miljöfarlig verksamhet

Miljöstörande verksamhet, eller som Miljöbalken (1998:808) benämner det miljöfarlig verksamhet, är all verksamhet som medför en störning eller risk för störning som kan påverka människors hälsa eller miljön.

Sådana störningar kan vara till exempel avfall, buller, vattenutsläpp, ljus, markutsläpp, skakningar, luftutsläpp, elektromagnetiska fält, strålning, eller liknande.

Miljöbalken styr

Detta medför att många typer av verksamheter omfattas av kraven i Miljöbalken. Olika verksamheters inriktning och omfattning påverkar naturligtvis graden av miljöfarlighet. Därför har riksdagen för vissa verksamheter föreskrivit en skyldighet att söka tillstånd hos länsstyrelsen eller göra anmälan till miljö- och byggnadsnämnden innan verksamheten startas eller ändras.

Inom följande områden finns krav på prövning för vissa storlekar på verksamheten:

 • Växthusodling
 • Djurhållning
 • Vattenbruk (fiskodling, med mera)
 • Malm, mineral, kol, torv, olja, med mera
 • Livsmedel, dryckesvaror, med mera
 • Textilvaror
 • Pälsskinn, läder
 • Trävaror
 • Massa, papper och pappersvaror
 • Grafisk och fotografisk produktion
 • Stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter, andra gasformiga bränslen samt kärnbränsle Kemikalier och kemiska produkter
 • Gummi- och plastvaror
 • Icke-metalliska mineraliska produkter
 • Stål och metall
 • Elektriska artiklar
 • Plattformar
 • El, gas, värme och kyla
 • Vattenförsörjning
 • Rivning
 • Motorfordon och drivmedel
 • Infrastruktur
 • Laboratorier
 • Skjutbanor, skjutfält
 • Hälso- och sjukvård
 • Tankrengöring
 • Avloppsrening
 • Avfall
 • Motorbanor
 • Tvätterier
 • Begravningsverksamhet

För ytterligare information kontakta Sektor samhällsbyggnads miljöenhet. Blankett för anmälan om miljöfarlig verksamhet - se länk nederst på sidan.