Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Receptfria läkemedel

Den 1 november 2009 kom en ny lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Nikotinläkemedel ingår sedan dess också i samma begrepp. Den nya lagen gäller detaljhandel till konsument på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Syftet med lagen är att öka tillgängligheten till dessa läkemedel för konsumenterna.

Anmälan

Innan du börjar sälja läkemedel måste du först göra en anmälan till Läkemedelsverket. En särskild blankett för detta finns på deras webbsida. Du måste också anmäla väsentliga förändringar. Läkemedelsverket underrättar kommunen om inkomna anmälningar.

Försäljningsregler

Läkemedel får inte säljas till den som är under 18 år. Den som säljer läkemedel ska förvissa sig om att konsumenten har fyllt 18 år. Nikotinläkemedel får inte heller säljas om man misstänker att läkemedlet kommer att lämnas över till någon som inte fyllt 18 år (dvs. langning). Varje försäljningsställe ska ha en tydlig och klart synbar skylt om åldersgränsen samt langningsförbud.

Handlaren är skyldig att utöva särskild kontroll och upprätta egenkontrollprogram för verksamheten. Kommunen ska kontrollera att detta sker och rapportera eventuella brister till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket har tillsynsansvaret över lagen och får meddela de förelägganden eller förbud som behövs för lagen ska följas.

Information om vad som gäller för att sälja receptfria läkemedel

Mer information finns på Läkemedelsverkets webbplats, se länk nedan.