Sanering av PCB

PCB - polyklorerade bifenyler - är en grupp svårnedbrytbara organiska ämnen som om de kommer ut i miljön innebär risker för såväl djurlivet som oss människor.

Därför måste de saneras vid rivning.

PCB finns främst i:

  • Fogmassor från 1956-1973, främst från mitten på 60-talet och fram t o m 1973.Golvmassor från åren 1956-1973, främst från 1967 och fram t o m 1973.Isolerrutor från 1956-1980. I Sverige tillverkades de flesta rutorna med PCB åren 1965-1973.
  • Byggnader eller anläggningar uppförda eller renoverade 1956 – 1969, med undantag av industribyggnader, ska vara sanerade senast den 30 juni 2014
  • Byggnader eller anläggningar uppförda eller renoverade 1970 – 1973 ska vara sanerade senast den 30 juni 2016.

Läs mer om PCB-sanering i länken nederst på sidan.

Mer information