Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Sanering av PCB

PCB måste saneras vid rivning och ombyggnationer.

PCB - polyklorerade bifenyler - är en grupp svårnedbrytbara organiska ämnen som om de kommer ut i miljön innebär risker för såväl djurlivet som oss människor.

PCB används främst i

  • fogmassor från 1956-1973
  • golvmassor från åren 1956-1973
  • isolerrutor från 1956-1980.

Sanering av byggnader med mer än 500 vikt-ppm PCB ska ha skett. Slutdatum var 2014 eller 2016 beroende på när husen var byggda eller renoverade och vilken typ av byggnader der var fråga om.

Det kan ändå finnas kvar PCB i vissa byggnader och i lägre halter än 500 vikt-ppm.

Ägaren till en byggnad där halten är mellan 50-500 vikt-ppm ska se till att massan avlägsnas i samband med ombyggnad eller vid rivning.

Inventering är grunden för att bedöma om det behövs PCB-sanering av byggnader. Det är viktigt att den som inventerar har goda kunskaper inom området