Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Anmälan om solarium

Du som ska starta en verksamhet med solarium måste först anmäla det till miljöenheten.

Anmälan ska vara skriftlig, ritningar ska bifogas och anmälan ska inkomma senast sex veckor innan verksamheten startar. Anmälningsblankett hittar du under Ladda hem nederst på sidan. För att se vilken avgift vi tar ut för handläggning av anmälan se länk till sida om taxor längst ner på sidan under rubriken mer infromation. 

Strålskyddsregler

Den som solar solarium ökar risken att drabbas av hudcancer. Därför avråder Strålsäkerhetsmyndigheten från att sola i solarium. Men för att skydda dem som trots allt väljer att sola i solarium från att bli allvarligt brända, har myndigheten tagit fram nya skärpta föreskrifter som börjar gälla den 1 februari 2013.

De nya föreskrifterna berör främst kommersiella solsalonger, gym, simhallar med solarier och dem som bedriver rörelse där allmänheten exponeras för UV-strålning med solarier.

Ett av kraven i de nya föreskrifterna är att solarier som används i kosmetiskt syfte måste vara moderna och uppfylla strålskyddskraven i den nya europeiska tekniska produktsäkerhetsstandarden för solarier (SS-EN60335-2-27:2010).

Bland annat innefattar det:

  • Solarier som man kan ligga ner i och som är tillverkade eller "satta på marknaden" efter 2005 ska ha en inbyggd extra avstängningsmekanism som träder i funktion om solariets ordinarie tidur går sönder.
  • Solarier tillverkade efter september 2011 måste vara konstruerade med säkerhetsmekanismer som avbryter emission av mer UV-strålning om ett filterglas saknas eller går sönder.
  • Moderna solarier ska ha en lättsynlig och åtkomlig stopp-knapp som avbryter UV-emission.
  • Märkskyltar och varningstexter ska vara synligt placerade framtill.
  • Ögonskydd ska gå att se genom samtidigt som de skyddar mot UV-strålningen.
  • Solarier som sluts till omkring en person ska lätt kunna öppnas inifrån även vid strömavbrott.

Några andra nyheter i solarieföreskrifterna är

  • Soltider i obemannade drop in salonger begränsas till högst 15 minuter för att skydda solkänsliga personer från att bli illa brända
  • Ny obligatorisk väggaffisch "Råd för att skydda din hälsa" med soltidsrekommendationer
  • Krämer, andra preparat och kemikalier, som påskyndar solbränna får inte säljas i verksamheter med kosmetiska solarier.
  • Nya regler för byte av solarierör, vilket innebär att ett större utbyte av rör med lämpliga egenskaper kan användas.

För att läsa mer om föreskriften, se länk till Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida underrubriken Mer information längst ner på sidan. 

Åldersgräns för att sola i solarium

Från den 1 september 2019 är det inte tillåtet för den som har ett kosmetiskt solarium att låta någon under 18 år får tillträde till solariet.

För att läsa mer om åldersgränsen, se länk till Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida underrubriken Mer information längst ner på sidan. 

Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten sorterar under Miljödepartementet och har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Frågor

För frågor kring anmälan om solarium, kontakta miljöenheten 0302-52 14 64, 0302-52 14 92.

E-post miljöenheten@lerum.se