Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Du mår som du andas in

Människors hälsa och välbefinnande beror till stor del på kvaliteten hos den luft vi andas. Därför är det viktigt att luften inte innehåller skadliga eller irriterande ämnen som kan förorsaka sjukdomar eller besvär.

 Mer information om ventilation och kopplingen till hälsorisker kan du hitta på Boverkets webbplats. Se länk nederst på sidan.

Ventilationens uppgift

Syftet med ventilationen är att leda bort fukt och föroreningar från inomhusluften och tillföra bostaden frisk luft utifrån, se länk till höger. En god ventilation i bostaden och på arbetsplatsen är viktig för att skapa bra kvalitet på luften inomhus och för att ge ett behagligt och dragfritt klimat. Om ventilationen inte förmår att klara denna uppgift, föreligger en risk att människor som vistas i lokalen drabbas av sjukdom eller hälsoproblem. En alltför stor luftväxling kan dock upplevas som besvärande och leda till hög energianvändning.

Inomhusluften påverkas negativt av människors utandningsluft och andra utsöndringar. Från hälsosynpunkt är det emellertid lukt och hälsoskadlig påverkan från mögel, fuktsvampar, sporer, damm, kvalster, kemiska emissioner från byggnad och inredning, radon samt tobaksrök som är viktigast att undanröja.

Olika ventilationssystem

Det finns i princip tre olika huvudtyper av system för ventilation i småhus; självdrag, frånluftssystem och från- och tilluftssystem, de två senare med hjälp av fläktar. I moderna småhus är ibland fläktsystemen kombinerade med olika anordningar för värmeåtervinning. Oavsett vilken typ av ventilation man har, bör luften i ett vanligt rum bytas helt på två timmar. I kök och badrum bör luftbytet vara större, uppemot ett luftbyte i timmen. Rätt ventilation är viktigt för att få bort oönskade ämnen från byggnadsmaterial, fuktig luft och koldioxid från utandningsluften. I fuktig luft trivs kvalster extra bra och förökar sig snabbare än i torr luft.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Tyvärr tyder många undersökningar på bristande skötsel och underhåll, vilket lett till kraftigt nedsatt funktion av ventilationssystemen. Därför finns regler om obligatorisk funktionskontroll (OVK) av ventilationssystem. Daghem, skolor, vårdlokaler, flerbostadshus, kontor och affärer ingår i kontrollen. Vid nybyggnad ska en besiktning göras innan ventilationssystemet används för första gången.

Intervall för återkommande besiktning gällande olika Byggnader

Besiktningsintervall för förskolor, skolor och vårdlokaler är 3 år, behörighetsnivå är K
gällande flerbostadshus, kontorsbyggnader där man har en FT- och FTX ventilation gäller även här 3 år med behörighets nivå K, men finns det även en självdragsventilation i byggnaden är besiktningsintervallet 6 år och då krävs behörighetsnivå K,N.
En- och tvåbostadshus med FX-, FT- och FTX-ventilation där finns ingen besiktningsintervall men när det görs krävs behörighet K,N. 

Vädra mera

Vädring är ett viktigt komplement till ventilationen. Vädra gärna en stund varje dag. Vädra snabbt och effektivt, det räcker att hålla ett fönster öppet 1-5 minuter. Längre tid bidrar till att inomhusluften kyls ned.