Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Upphandling och inköp

Lerum genomför regelbundet upphandlingar av varor samt stora och små tjänster. Vi hoppas att du och det företag som du representerar vill delta i någon av våra upphandlingar och öka servicen till boende i Lerum. Lerum välkomnar även ditt företag att utmana verksamheter som vi idag utför själva. Se särskild rubrik Utmanarrätt.

Aktuella upphandlingar

Alla upphandlingar annonseras på webbsidan www.upphandlingar.nu

Policy och lagar som styr

All upphandling i Lerum sker enligt kommunens upphandlingspolicy och i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). För mer information se rubriken Lagar och styrdokument.

Lerums kommun har en central upphandlingsfunktion som ansvarar för kommunens upphandlingar när det gäller varor och tjänster, objektsspecifika upphandlingar samt förnyad konkurrensutsättning på ramavtal. Sektor samhällsbyggnad genomför själva upphandlingar av byggentreprenader samt mark- och anläggningsentreprenader.

Kommunens upphandlingar ska bidra till att Lerum når målet att bli ledande miljökommun. Upphandlingarna ska verka för ett socialt och miljömässigt hållbart samhälle och inbjuda till kreativitet och inflytande.

1000 leverantörer

Kommunen har behov av en mängd produkter och tjänster och har avtal med över 1000 leverantörer. Kommunen har ett samarbetsavtal med Göteborgs Stads Inköp och upphandling som innebär att vi ofta genomför gemensamma ramavtalsupphandlingar. I vissa upphandlingar samarbetar vi även nationellt.

Välkommen att kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor om upphandlingar, avtal med mera. Se kontaktinformation högre upp på sidan.

Under rubriken under Ladda hem här nedanför hittar du information om kommunens policy i upphandlingsfrågor. Under rubriken Mer information kommer du till Konkurrensverket. Där finns information om LOU (lagen om offentlig upphandling). Lagen kompletteras av Lerums kommuns upphandlingspolicy.