Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Upphandling och inköp

Vi genomför regelbundet upphandlingar av varor samt stora och små tjänster. Vi hoppas att du och det företag som du representerar vill delta i någon av våra upphandlingar och öka servicen till boende i Lerum kommun. Lerums kommun välkomnar även ditt företag att utmana verksamheter som vi idag utför själva. Läs mer om detta under Utmanarrätt.

Aktuella upphandlingar

Alla upphandlingar annonseras på webbsidan upphandlingar.nu

Policy och lagar som styr

All upphandling i Lerums kommun sker enligt kommunens upphandlingspolicy och i enlighet med gällande lagar. 

Lerums kommun har en central upphandlingsfunktion som ansvarar för kommunens upphandlingsprocess när det gäller varor och tjänster, objektsspecifika upphandlingar samt förnyad konkurrensutsättning på ramavtal.

Kommunens upphandlingar ska bidra till att Lerums kommun når målet att bli ledande miljökommun. Upphandlingarna ska verka för ett socialt och miljömässigt hållbart samhälle och inbjuda till kreativitet och inflytande. Kommunen ska göra affärer som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara och använda våra resurser ansvarsfullt och effektivt.

Samverkan med andra

Kommunen har behov av en mängd produkter och tjänster och har avtal med över 2 000 leverantörer. Kommunen har ett samarbetsavtal med Göteborgs Stads inköp och upphandling som innebär att vi ofta genomför gemensamma ramavtalsupphandlingar. I vissa upphandlingar samarbetar vi även med SKL Kommentus, nationellt eller med andra kommuner.

Samarbete med Skatteverket

Lerums kommun har ett samarbete med Skatteverket som innebär att kommunen fortlöpande gör kontroller av anbudsgivare och avtalsparter vad gäller F-skattebevis samt betalningar av skatter och sociala avgifter.

Syfte

  • att förebygga ekonomisk brottslighet och underlätta för seriösa företag genom att minska risken för osund konkurrens.
  • att genom information och service förenkla och möjliggöra för Lerums kommun att endast anlita företag som sköter sin redovisning och betalning av skatter och avgifter.

Omfattning

Kontrollen kan ske under upphandlingsskeden före beslut samt löpande under pågående avtal. Skatteverket lämnar upplysningar om begärd juridisk eller fysisk person bland annat i form av uppgifter om:

  • Momsregistrering och registrering som arbetsgivare
  • F-skatt, FA-skatt eller A-skatt
  • Uppgift om redovisade arbetsgivaravgifter.

Skatteverket erbjuder också alla anlitade entreprenörer/leverantörer information om vad det förebyggande samarbetet innebär.