Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Bli leverantör till kommunen

Att lämna anbud till offentlig sektor kan ibland upplevas som komplicerat. Vi vill därför ge några råd till dig som vill lämna anbud.

Att tänka på vid anbudsgivning

 • Läs förfrågningsunderlaget noggrant och i god tid. Läs också omgående eventuella kompletteringar samt frågor och svar som kommer under anbudstiden.
 • Påtala eventuella brister i underlaget så tidigt som möjligt under anbudstiden. Ställ frågor så tidigt som möjligt om något är oklart.
 • Reservationer i anbud är svåra att hantera och medför ofta att anbudet måste förkastas. Gör därför inte sådana om det inte särskilt anges att reservationer får göras och hur de får göras.
 • Utforma ert anbud enligt anvisningarna i förfrågningsunderlaget. Kontrollera att den information som begärts verkligen finns med i ert anbud. Lämna inte information som inte efterfrågats i förfrågningsunderlaget.
 • Bifoga de dokument, intyg och bilagor som efterfrågas i förfrågningsunderlaget.
 • Notera de krav som vi ställer i underlaget och se till att ni uppfyller dem.
 • Skicka in anbudet enligt de anvisningar, och till den person, som finns i förfrågningsunderlaget.
 • Se till att anbudet kommer fram i rätt tid. Vi får enligt lag om offentlig upphandling (LOU) inte anta ett anbud som kommer in för sent.
 • Inkomna anbud omfattas av absolut sekretess fram tills dess att tilldelningsbeslut har fattats. Därefter behandlas inkomna anbud enligt offentlighetsprincipen. Vill du som anbudsgivare sekretessbelägga hela eller delar av sitt anbud ska detta klart framgå av anbudet tillsammans med skälen för sekretessbeläggandet. OBS att vi inte kan garantera sekretess. Innan handlingar lämnas ut görs alltid en sekretessprövning enligt sekretesslagstiftningen. Det är kommunen som bedömer om det föreligger sekretess och även om en anbudsgivare har önskat sekretessbeläggande går det inte att lämna garantier för att materialet inte lämnas ut. 

Checklista

Gå igenom checklistan innan du skickar in ditt anbud

 1. Har jag svarat på alla frågor?
 2. Har jag följt anvisningarna?
 3. Uppfyller jag alla obligatoriska krav?
 4. Har jag bifogat alla begärda handlingar?
 5. Är de bifogade handlingarna aktuella i förhållande till ställda krav? Ofta krävs att intyg inte ska vara äldre än en månad vid anbudets inlämnande
 6. Lämnar ni anbud med en samarbetspartner? Om ni gör det kom ihåg att bifoga ett samarbets- eller åtagandeavtal
 7. Har anbudet skrivits under av en behörig person?
 8. Bifoga digital kopia om det har begärts
 9. Skicka inte med något som inte har efterfrågats
 10. Skicka anbudet i ett neutralt kuvert märkt enligt anvisning, eftersom sekretess fram till tilldelningsbeslut annars inte kan garanteras
 11. Lämna in anbudet i tid