Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Bli leverantör till kommunen

Här hittar du goda tips och råd om hur du kan bli leverantör till Lerums kommun. Att sälja en vara eller tjänst till en kommun eller annan myndighet skiljer sig från att sälja till privata företag och organisationer. När du säljer till offentlig sektor gör du det på lika villkor som dina konkurrenter där spelreglerna är givna. Dessutom kan du räkna med säkra affärer.

Bevaka

Bevaka upphandlingsmarknaden. Det finns ett flertal prenumerationstjänster där du kan prenumerera på upphandlingsannonser i branscher relevanta för ditt företag. Vissa prenumerationstjänster och databaser är kostnadsfria, andra är avgiftsbelagda.

Identifiera

Identifiera om kommunen kan tänkas vara i behov av dina varor eller tjänster och undersök hur dessa varor eller tjänster brukar upphandlas. Ligger de över eller under tröskelvärdena? Vilket upphandlingsförfarande används? Hur långt löper nuvarande avtal? Begär ut kommunens föregående upphandlingsdokument och se om ditt företag uppfyller kraven, så kan du ha en fingervisning om vad som krävs för att kunna leverera den aktuella varan/tjänsten till kommunen.

Effektivisera

I upphandlingsdokumentet säger kommunen vilka dokument och vilka uppgifter som ska lämnas i den aktuella upphandlingen. Det är vanligt att samma dokument och uppgifter efterfrågas i flera olika upphandlingar, därför kan de med fördel arbetas igenom väl för att sedan sparas och återanvändas i likande upphandlingar. Exempel på dessa uppgifter kan vara företagspresentation, kvalitets- och miljöpolicy, referenser med mera.

Uppföljning

Skapa rutiner vid vinst respektive förlust av anbud. Begär ut upphandlingsdokument och vinnande anbud från avslutade upphandlingar. Det kan ge er hjälp inför framtida upphandlingar. Det kan ibland vara sekretess på delar av anbuden. Kontakta gärna Lerums kommun efter avslutad upphandling om det är något ni undrar över.