Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

E-handel och e-faktura

E-handel

Lerums kommun har ett elektroniskt arbetsflöde för beställning, leverans och fakturahantering av varor och tjänster. Syftet med e-handel är för att

 • effektivisera inköpen genom att handla på rätt sätt och från rätt avtal
 • effektivisera och automatisera inköpsprocessen från beställning till fakturering
 • Minska pappershantering och miljöbelastning.
 • Öka inköp av miljövänliga produkter

Alla beställningar i kommunen görs via kommunens e-handelssystem Proceedo. Enbart certifierade inköpare får göra inköp för Lerums kommun. När en beställning godkänns i systemet skapas en beställningsorder med ett unikt ordernummer. På beställningsordern finns även väsentliga uppgifter för fakturering som till exempel beställarens referens ID, arbetsplats och kontaktuppgifter. Som leverantör kan du därför känna dig tryggt när du tar emot beställningsordern.

E-fakturor

Från och med den 1 april 2019 är det lagkrav att skicka elektronisk faktura till offentlig sektor. PDF fakturor och skannade fakturor är inte att betrakta som en elektronisk faktura.

E-fakturera kommunen

För att du ska kunna skicka e-fakturor till Lerums kommun behöver du följande uppgifter:

 • Lerums kommun Org nr: 212000-1447.
 • GLN-nr: 7340056601626.
 • Kommunens VAN-operatör heter Visma Proceedo.

Utöver lagkrav på fakturainnehåll ska fakturor som skickas till kommunen dessutom innehålla någon av följande referenser:

 • Ordernummer. Finns en elektronisk order från Lerums kommun till grund för fakturan ska ordernummer anges i första hand på fakturan. Kommunen har ordernummer som börjar med LER och har därefter 7 siffror, till exempel LER1234567.
 • Beställarreferens. Alla beställare i Lerums kommun har en unik referenskod och den består av 6 bokstäver och 4 siffror till exempel abcxyz1234.

Om du saknar ordernummer eller referens ska du kontakta den person som gjort beställningen.

E-faktura format

Lerums kommun tar emot e-fakturor i främst Peppol-format, Peppol BIS Billing 3.0, ett standardiserat och godkänt sätt att utbyta elektroniska dokument inom EU och i enlighet med lagstiftningen. En e-faktura får Peppol-format när den skickas via ett Peppol-nätverk som de flesta operatörer idag är anslutna till.

Lerums kommuns Peppol-id är: 0007:2120001447.

Läs mer om Peppol på webbsidan digg.se.

Kom igång med e-fakturering

Det finns olika lösningar att skicka e-faktura. Använder ditt företag en operatör som ingår i den så kallade Standardkanalen kan du som leverantör enkelt komma igång genom att du kontaktar din operatör för vidare instruktioner.

Kontakta kommunen innan första fakturan skickas.

Operatörerna som ingår i Standardkanalen är:

 • Inexchange
 • Pagero
 • CrediFlow
 • Bankgirocentralen (SEB, Handelsbanken, Danske bank)
 • Swedbank
 • TietoEnator
 • Visma Spcs
 • Basware
 • Evry
 • Expert systems (Fakturaportalen)

Har ditt företag däremot en annan operatör än de angivna ovan måste du kontakta Lerums kommun innan för särskild integrationsanslutning. Kontakta oss på Lerums kommun.

Leverantörsportal

Har ditt företag ingen egen operatör för att skicka e-faktura kan du använda Lerums kommuns kostnadsfria leverantörsportal Proceedo för att skapa och skicka faktura elektroniskt.

Det går att även integrera produktkatalog via portalen.

För åtkomst till leverantörsportalen krävs inloggningsuppgifter och en överenskommelse för uppsättning av leverantören i vårt e-handelssystem. Kontakta oss på Lerums kommun.

Fakturaportal B2Brouter är ett annat alternativt på marknaden som också erbjuder en kostnadsfri leverantörsportal där du kan skapa och skicka e-faktura enligt formatet Peppol BIS Billing 3. 

B2Brouter är dessutom godkänd av SFTI, Single Face To Industry, en organisation som arbetar med att främja förutsättningar för e-handel inom offentlig sektor.

Vid frågor och support kontakta B2Brouter direkt.

På b2brouters webbplats kan du läsa mer och skapa ett konto genom att registrera dig.