Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

E-fakturera kommunen

Från och med den 1 april 2019 är det lagkrav att skicka elektronisk faktura till offentlig sektor. PDF fakturor och skannade fakturor är inte att betrakta som en elektronisk faktura.

För att du ska kunna skicka e-fakturor till Lerums kommun behöver du följande basuppgifter:

 • Lerums kommun Org nr: 212000-1447.
 • GLN-nr: 7340056601626.
 • Kommunens VAN-operatör heter Visma Proceedo.

Lerums kommun tar även emot e-fakturor via Peppol som är ett öppet nätverk för att underlätta e-handel inom EU.

Lerums kommuns mottagar-id inom Peppol är: 0007:2120001447
Klicka här för att läsa mer om Peppol finns på SFTI:s webbplats

Ordernummer

Finns en elektronisk order från Lerums kommun till grund för fakturan ska ordernummer anges på fakturan. Kommunen har ordernummer som börjar med LER och har 7 siffror därefter t ex LER1234567.

ReferensID

Alla beställare i Lerums kommun har ett unikt referensID och det består av 6 bokstäver och 4 siffror t ex abcxyz1234. ReferensID ska anges på referensfältet på fakturan.

Svefaktura

På fakturor i Svefakturaformat skickas ordernummer och referensID i nedan angivna fält.

Ordernummer:

<cac:OrderLineReference>
<cac:OrderReference>
<cac:BuyersID>LER1234567</cac:BuyersID>
</cac:OrderReference>
</cac:OrderLineReference>

ReferensID:

<RequisitionistDocumentReference>
<cac:ID>abcxyz1234</cac:ID>
</RequisitionistDocumentReference>

EDIFACT

På fakturor i EDIFACT-format skickas ordernummer och referensID i nedan angivna fält.

 • Ordernummer: RFF+ON
 • ReferensID: RFF+CR

Tre lösningar för dig som skickar e-faktura 

1) Integration

Den här lösningen är till för leverantörer som skicka många fakturor och har en egen EDI-lösning. Faktura skickas genom integration mellan faktureringssystemen. Operatörer som har integrationer idag är till exempel

 • Logica
 • SYSteam
 • Posten/Strålfors
 • Nordea e-Banking
 • Itella, med flera

Formatet på faktura från faktureringssystem baseras på

 • EDIFACT D96
 • cXML
 • Svefaktura
 • FINVOICE
 • e2b XML (norsk)
 • OIO XML (dansk)

Har du någon av dessa lösningar och vill komma igång med e-faktura till Lerums kommun ska du fylla i en ansökan. Kontaktuppgifter finns ovan till höger under kontakt.

2) Standardkanalen

Mindre leverantörer som inte har egen operatör och använder sig av en operatör som ingår i den så kallade Standardkanalen kan på ett enkelt sätt komma igång att fakturera Lerums kommun elektroniskt. Operatörer som ingår i Standardkanalen är:

 • Inexchange
 • Expert systems(Fakturaportalen)
 • Visma SPCS
 • Swedbank
 • TietoEnator
 •  Basware
 •  Evry
 • Pagero
 • Crediflow
 • Bankgirocentralen (SEB, Handelsbanken, danske bank)

Om du har en sådan lösning, kontakta din operatör för att få vidare instruktioner. Kontakta därefter kommunen innan första fakturan. Kontaktuppgifter finns ovan till höger under kontakt.

3) Leverantörsportalen

Leverantörer som inte har möjlighet att via ett system skicka e-faktura till Lerums kommun kan vända en order till e-faktura med hjälp av "Leverantörsportalen". Detta kräver visst manuellt arbete och fungerar främst för mindre leverantörer som skickar ett fåtal fakturor.
För åtkomst till Leverantörsportalen krävs inloggningsuppgifter och en överenskommelse av uppsättningen för leverantören i e-handelssystemet hos Lerums kommun. Kontakta oss i så fall. Kontaktuppgifter finns ovan till höger under kontakt.