Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Valfrihet inom hemtjänsten

Sedan oktober 2009 gäller Lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten i Lerums kommun. Det innebär att du som beviljats hemtjänst enligt socialtjänstlagen själv kan välja vem du vill anlita, den kommunala hemtjänsten eller en privat utförare som godkänts av Lerums kommun. De företag som vill utföra hemtjänst i Lerums kommun ska uppfylla ett antal kriterier. Samma krav gäller för den kommunala hemtjänsten.

Ansökan och kriterier

Den som vill utföra hemtjänst i Lerums kommun måste ansöka om detta hos kommunen. För att bli godkänd ska leverantören ha ett aktuellt tillståndsbeslut att bedriva hemtjänst från IVO, samt uppfylla de krav som kommunen ställer i ett förfrågningsunderlag.

Så här ansöker du

Ansökan i sin helhet, inklusive efterfrågade bilagor ska lämnas elektroniskt via TendSign. Ansökan får inte lämnas i pappersformat, via fax eller e-post. 

För att kunna lämna in en ansökan behöver behörig person för företaget registrera ett användarkonto. Registrera ett användarkonto på TendSign.

När ansökan lämnats in, gör kommunen en bedömning av ansökan, kontaktar referenser samt träffar representanter från företaget för en intervju. Alla företag som bedöms leva upp till kraven godkänns som utförare av hemtjänst.

Mer information om hur ni ansöker och kommunens handläggning av ansökan hittar ni i förfrågningsunderlaget.

Det här ingår i den valfria hemtjänsten i Lerums kommun

Den valfria hemtjänsten omfattar hemtjänstinsatser för personer i alla åldrar, alla dagar mellan kl. 07.00-22.00 (vissa avvikelser avseende tiden kan förekomma).

Utförare av hemtjänst kan välja att erbjuda enbart serviceinsatser eller både service- och omsorgsinsatser. Utförare som utför omsorgsinsatser ska också kunna utföra delegerade och/eller instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser från kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Utförare kan välja att ta emot uppdrag i hela kommunen eller välja definierade geografiska områden. Företaget kan i sin ansökan också ange ett kapacitetstak. För att bli godkänd som utförare ska ni dock kunna utföra minst 100 timmar per månad.

Utförare kan också erbjuda sina kunder tilläggstjänster, utöver det bistånd som personen beviljats. Tilläggstjänsterna regleras helt och hållet mellan företaget och kunden.

Kommunens ansvar

Kommunens biståndshandläggare beslutar om vilka insatser den enskilde har rätt att få enligt socialtjänstlagen. Vidare ansvarar kommunen för:

  • nattinsatser mellan klockan 22 och 07
  • att åtgärda larm hela dygnet, samt installera och ta bort larm
  • insatser av sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter
  • delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser för personer som inte har hemtjänst
  • att informera om regelverk och ändringar i lagar och förordningar samt de interna rutiner som förändras eller upprättas
  • att du som företagare får information om politiska beslut som berör din verksamhet

Utförares ansvar

Som utförare förväntar vi oss att ni:

  • är insatta i och lever upp till de krav som kommunstyrelsen fastställt i förfrågningsunderlaget
  • kan erbjuda tjänster inom omsorg och/eller service med hög kvalitet
  • kan garantera att ni klarar det uppdrag ni åtagit er, även om personalen blir sjuk eller är ledig
  • hålla er informerade om förändringar i lagar och förordningar samt de politiska beslut som påverkar er verksamhet

Ersättning

Lerums kommun ersätter utförare för beställd tid. Utförare som bedriver omsorgsinsatser får momskompensation. Alla kostnader, även overheadkostnader, ingår i ersättningen. Ersättningens nivå beslutas av kommunstyrelsen.