Valfrihet inom hemtjänsten

Sedan oktober 2009 gäller Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten i Lerums kommun. Det innebär att den som beviljats hemtjänst enligt socialtjänstlagen själv kan välja vem hon eller han vill anlita, den kommunala hemtjänsten, ett privat företag eller kooperativ.

De företag som vill erbjuda hemtjänst till boende inom Lerums kommun ska uppfylla ett antal kriterier. Samma krav gäller för den kommunala verksamheten.

Ansökan och kriterier

Den som vill erbjuda hemtjänst inom Lerums kommun måste ansöka om detta hos kommunen. För att bli godkänd utförare måste företaget/organisationen uppfylla alla de kriterier som ställs i förfrågningsunderlaget.

När ansökan lämnats in, gör kommunen en bedömning av ansökan och en intervju med representanter från företaget. Alla företag som bedöms leva upp till kraven godkänns som utförare av hemtjänst.

Det här ingår i den valfria hemtjänst i Lerum

 • Hemtjänstinsatser för personer i alla åldrar, alla dagar klockan 7-22.
 • Företaget kan välja att erbjuda enbart serviceinsatser eller både service- och omsorgsinsatser.
 • Företag som utför omsorgsinsatser ska också kunna utföra delegerade och/eller instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser från kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast.
 • Företaget kan välja att ta emot uppdrag för brukare i hela kommunen eller välja definierade geografiska områden. Företaget kan i sin ansökan ange ett kapacitetstak.
 • Företaget kan också erbjuda sina kunder tilläggstjänster, utöver det bistånd som personen beviljats. Tilläggstjänsterna regleras helt och hållet mellan företaget och kunden.

Kommunens ansvar

Kommunens biståndshandläggare beslutar om vilka insatser den enskilde har rätt att få enligt socialtjänstlagen och kommunen ansvarar för:

 • nattjänstgöring mellan klockan 22 och 07
 • att åtgärda larm hela dygnet, samt installera och ta bort larm
 • matdistribution
 • insatser av sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter
 • att informera om regelverk och ändringar i lagar och förordningar samt de interna rutiner som förändras eller upprättas
 • att du som företagare får information om politiska beslut som berör din verksamhet

Du som företagare förväntas

 • leva upp till de krav som kommunstyrelsen fastställt
 • kunna erbjuda tjänster inom omsorg och/eller service
 • kunna garantera att du klarar det du åtagit dig, även om personalen blir sjuk eller ska vara ledig
 • hålla dig informerad om förändringar i lagar och förordningar samt de politiska beslut som påverkar din verksamhet

Ersättning

Lerums kommun ersätter företaget/ organisationen för beställd tid. Företag som bedriver omsorgsinsatser får momskompensation. Alla kostnader, även overheadkostnader, ingår i ersättningen. Ersättningens nivå beslutas av kommunstyrelsen.