Enkät om servicenivån

Upphandlingsenheten bjuder in till att delta i en enkätundersökning gällande vår servicenivå och tillgänglighet.

Enkätundersökningen genomförs för att få din uppfattning om Upphandlingsenheten. Genom ditt deltagande kan du ge oss värdefull information om hur vi kan utveckla och förbättra.

Vi ser fram emot er respons!

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret.
Vilken roll har du?
Hur många gånger har du haft kontakt med upphandlingsenheten senaste två åren?
Hur ofta har du behövt hjälp från upphandlingsenheten?
Vilken typ av frågor har du ofta till upphandlingsenheten?
På vilket sätt brukar du höra av dig till oss?
Hur lätt är det att nå någon av oss på upphandlingsenheten?
Hur nöjd är du med den hjälp du får från upphandlingsenheten?
Hur nöjd är du med det bemötande du får från upphandlingsenheten?
Hur nöjd är du med svarstiden från upphandlingsenheten?
Hur nöjd är du med den lösningen du får från upphandlingsenheten?
Önskar du mer delaktighet gällande inköp/avtal?