Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Näringslivsarbetet i Lerums kommun

Kommunens näringslivsenhet jobbar för att Lerum ska vara en bra kommun för företagande där man trivs, växer och vill etablera sig. Vi arbetar med utveckling, stöd och rådgivning.

Näringslivsenhetens arbete

Näringslivsenheten är till för företagarna och för att fånga upp näringslivets behov och är en förmedlande länk till kommunens organisation och hjälper till vid kontakt med olika myndigheter. Lokalt verkar vi för att åstadkomma ett bra näringslivsklimat samt göra Lerums kommun attraktiv för företagare.

Regionalt samarbetar näringslivsenheten med de andra kommunerna i Göteborgsområdet inom Business Region Göteborg.

Enhetens uppdrag är att fungera som kommunens resurs i frågor kopplade till näringslivets utveckling i Lerums kommun, inklusive etablerings-, plan-, mark-, och exploateringsfrågor, utveckling av befintliga företag, arbetsmarknadsfrågor och utveckling av kommundelscentra - samt att fungera som stöd till kommunen i sin myndighetsutövning gentemot företag (tillstånd, regler, tillsyn och så vidare).

Enheten skall också säkerställa att Lerums kommuns lokala tillväxt sker utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv.

Företagslots

Företagslotsen är till för dig som redan har ett företag eller om du funderar på att starta ett. Företagslotsen erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att hitta rätt kontakter inom kommunen eller bland aktörer som jobbar med företagsservice.

Du erbjuds:

  • Förenklade myndighetskontakter och hjälp till rätt beslutsväg
  • Tips om ledig mark och lokaler för verksamhet
  • Hjälp med kontakter om kommunala tillstånd
  • Hjälp att hitta rätt blanketter

Turism

Enheten fungerar som kommunens resurs i frågor kopplade till Lerums kommuns utveckling som turistdestination.

Enheten håller sig uppdaterad om globala, nationella och regionala trender och utvecklingstendenser inom besöksnäringen samt arbetar med långsiktiga förslag och åtgärder relaterade till dessa.

Enheten arbetar för att definiera Lerums kommuns unika profil som turistdestination och säkerställer att kommunikation av dessa tillgångar sker genom strategiskt valda och kostnadseffektiva kanaler.

Övrigt

Enheten deltar aktivt i Göteborgsregionens arbete med strategiska tillväxtfrågor och bevakar där Lerums kommuns unika perspektiv.

Enheten säkrar att företagare i Lerums kommun har största möjliga kunskap om och utbyte av regionens olika tillväxtprogram och andra förekommande stödåtgärder.

Enheten verkar för ett gott lokalt företagsklimat genom att tillhandahålla neutrala kontaktytor för utbyte och samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor, inklusive kommunen själv.

Enheten arbetar för att tydliggöra kommunens roll, funktion och nytta för det enskilda företaget och kommunicera detta genom strategiskt valda och kostnadseffektiva kanaler.

Vi som jobbar här: 

Åsa Qvist Ek, Näringslivschef
Med fokus på utvecklingsfrågor och samverkan. Telefon 0302-52 15 58 eller skicka e-post till Åsa Qvist Ek.

Maria Jerenvik, Näringslivsutvecklare
Med fokus på hållbar besöksnäring och lokalt ledd utveckling. Telefon 0302-52 15 21 eller skicka e-post till Maria Jerenvik.  

Magnus Danielsson, Företagslots och Näringslivsutvecklare
Telefon 0302-52 15 03 eller skicka e-post till Magnus Danielsson

Alexandra De Michele, Näringslivssekreterare
Telefon 0302-52 15 75 eller skicka e-post till Alexandra de Michele

Angelica Larsson, Destinationsutvecklare
Telefon 0302-52 15 04 eller skicka e-post till Angelica Larsson