Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Miljödiplomering

Vill du miljödiplomera ditt företag? Allt fler efterfrågar idag produkter och tjänster från företag som har ett medvetet och utvecklat miljöarbete. Genom en miljödiplomering kan du minska ditt företags miljöpåverkan samtidigt som du ökar konkurrenskraften och lönsamheten i företaget.

Vinnande miljöarbete

Lerums Kommuns upphandlingspolicy innehåller krav på införandet av miljöledningssystem och allt fler efterfrågar idag produkter pch tjänster från företag som har ett dokumenterat miljöarbete. Miljödiplomering är ett sätt att hjälpa små och medelstora företag miljöanpassa sin verksamhet.

Miljödiplomeringen byggs upp runt en checklista och är tänkt som en mer konkret och praktisk tillämpning av ISO 14001 (International Organization for Standardization) och EMAS (Eco Management and Audit Scheme). Med detta lägger man också grunden för att gå vidare och bli certifierad enligt ISO 14001 EMAS.

En undersökning från augusti 2006 bland ett antal företag med miljöledningssystem visar på att deras miljöåtgärder gett en rad ekonomiska besparingar. Åtgärderna har bland annat lett till rejält minskade kostnader för resor, transporter, energiförbrukning och avfallshantering. Undersökningen har genomförts av Nätverket för effektivare miljöledningssystem på uppdrag av Tillväxtverket.

Hjälp med miljöarbetet

Ditt företag kan i det fortsatta miljöarbetet få kostnadsfri hjälp att utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet. Det är föreningen Miljöbron, en länk mellan näringslivet och den akademiska världen, som via studenter hjälper till med exempelvis energieffektivisering, produktutveckling, livscykelanalyser, resvaneundersökningar och förbättringsåtgärder inom kemikalie- och avfallshantering.