Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Samverkan och näringslivsstrategi

För att lyckas skapa ett bra företagsklimat i Lerums kommun, behövs en väl utvecklad samverkan mellan näringsliv, tjänstemän och politiker. På den här sidan ger vi en översikt över pågående aktiviteter och aktuella forum för samverkan som idag finns att ta del av i Lerums kommun.

Samarbete för strategisk utveckling

Strategiskt utvecklingsarbete bedrivs tillsammans med politiker och företagare i bland annat i dessa sammanhang:

 • Näringslivsråd
 • Upphandlingsråd
 • Myndighetsråd
 • Skola och näringslivssamverkan såsom exempelvis UF och Teknikcollege
 • Samverkan inom Business region Göteborg, BRG
 • Samverkan inom Tillväxt turism med BRG, Turistrådet Västsverige samt Göteborg & Co.
 • Operativt förenklingsarbete för våra företagare bedrivs bland annat genom vår företagslots som samverkar med hela förvaltningen för att underlätta för företagen i kontakt med kommunen.

Samverkan med andra aktörer

 • Småföretagsakademin som erbjuder utbildningar för småföretagare
 • Nyföretagarcentrum med gratis nyföretagarrådgivning
 • Medskapandegruppen som är en utvecklingsgrupp för pilot Gråbo
 • Lerums Centrumförening där vi samverkar för utveckling i Lerums centrum
 • Floda platsutveckling för samverkan för utveckling i Floda centrum
 • Entreprenörsgalan är ett evenemang där vi vartannat år lyfta lokala företagsprestationer

Nätverksplattformar vi arbetar med idag

 • Frukostmöten med Näringslivsrådet
 • Soppluncher med sopplunchgruppen bestående av Företagarna, FFLK, Nääs Fabriker och Lerums kommun.
 • Luncher för stora företag
 • Vänhems Veranda

Övriga aktiviteter och tjänster

 • Företagsbesök med våra politiker
 • Ett nyhetsbrev som alla företagare har möjlighet att prenumerera på

Mer om näringslivsstrategin för Lerums kommun

Nuvarande näringslivsstrategi antogs av fullmäktige 2017. I den fastslås att Lerums kommun ska präglas av ett attraktivt näringslivsklimat som främjar nyföretagande, utveckling och tillväxt för de företag som redan verkar i kommunen samt lockar till sig nyetableringar. Ett starkt näringslivsklimat skapar också nya arbetstillfällen och möjlighet att minska utpendlingen i linje med visionen att vara Sveriges ledande miljökommun 2025. Just nu pågår arbetet med ett helt nytt näringslivsstrategiskt program som kommer att ersätta den nuvarande näringslivsstrategin under första halvåret 2021.