Äldreomsorg

Du som behöver vård och omsorg,
service och att bo i ett äldreboende
kan kontakta en biståndshandläggare.
Handläggaren ger dig mer information
och pratar med dig om vilken hjälp du behöver
och om du har rätt till hjälp
enligt Socialtjänstlagen.


Både äldre och yngre personer kan få hjälp.

Du kan ringa och prata med en handläggare
varje dag mellan 9.00 – 10.00.
Du kan också boka tid för ett möte.
Adressen är Bagges Torg, Kommunhuset.


Handläggarna undersöker och bestämmer om
alla typer av stöd och hjälp
utom stöd till personer med intellektuella funktionshinder.
Namn och telefonnummer till handläggarna
under kontakt under rubriken.

Om du fick bestämma - vad är det viktigaste med en träffpunkt för seniorer? Välj max tre alternativ.