Nya Sävegården

Nya Sävegården är ett äldreboenden i Floda som ligger i lugna och rofyllda villaområden med närhet till sjön Sävelången.

Det är cirka 15 minuters promenad till tåg och buss. Flexlinjen har hållplats utanför Nya Sävegården. Goda parkeringsmöjligheter finns också.

Boende

Nya Sävegården består av fem enheter med totalt 40 lägenheter. Två enheter utgör ett gruppboende med personer med demensdiagnos . Sävegården erbjuder även fyra parlägenheter. 

På Nya Sävegården finns samlingssal för sociala aktiviteter och umgänge, en fotvårdsspecialist samt tillgång frisör. Boende har tillgång till en vacker trädgård året runt. 

Personal

På varje enhet arbetar undersköterskor och vårdbiträden. De är tillgängliga dygnet runt. Två sjuksköterskor arbetar på äldreboendena dagtid måndag till fredag, övrig tid finns ett mobilt sjukskötersketeam att tillgå. En läkare från Floda vårdcentral är knuten till boendet och finns tillgänglig varje vecka.

Enhetshetschefen har det övergripande ansvaret för verksamheten . En enhetssamordnare sköter personalens korttids- och långtidsfrånvaro. På Nya Sävegården jobbar även en äldrepedagog som erbjuder anhörigstöd, samtal, organiserar  aktiviteter från måndag till fredagen  och olika arrangemang för boende. Det finns även en trädgårdsinspiratör. 

Omsorg

Vår vision är att stärka individen och våra värderingar, som är hjälpsamhet, engagemang och kompetens, går som en röd tråd i det dagliga arbetet.
Vi arbetar med kontaktmannaskap och varje boende har en kontaktperson.
Syftet med kontaktmannaskapet är bland annat att med stor respekt för den boendes integritet och självbestämmande öka möjligheterna till ett förtroendefullt förhållande mellan den boende, dess närstående och personalen.
Kontaktpersonen upprättar också en genomförandeplan tillsammans med den boende, dess närstående och sjuksköterska.
Vi serverar morgonfika, frukost, förmiddagskaffe, middag, kvällsmat, kvällskaffe och nattsmörgås för den som önskar.
På helger serveras det ofta lite mys med god mat och trevlig dukning. Vår profil är Trädgård, träning och trivsel. Vi förespråkar daglig utevistelse året runt.

Aktiviteter

Träffpunkten erbjuder aktiviteter varje dag måndag till fredag, där de boende själva får önska aktiviteter. Även personalen på enheterna har inplanerade aktiviteter.
Plats på Sävegården beviljas av kommunens biståndshandläggare

Klicka här för att komma till biståndshandläggare >>