Äldreomsorgen

Lerums kommun verkar för att alla ska få den omsorg som man behöver. Det kan handla om svårigheter i den dagliga livsföringen, som exempelvis kan uppstå på grund av åldrande.

Socialstyrelsen har tagit fram en informationsfolder som vänder sig till personer och anhöriga inom äldreomsorgen. Det finns nu en informationsfolder om Äldreomsorgens nationella värdegrund - vad innebär den för dig.
Klicka här för att läsa mer >>

Kvalitetsmätningar inom äldreomsorgen

Vi har samlat kvalitetsmätningar och jämförelser inom äldreomsorgens alla verksamheter på särskilda sidor.
Klicka här för att läsa om våra kvalitetsmätningar >>