Dagverksamhet

Dagverksamheterna är till för äldre, funktionshindrade, långtidssjuka som önskar stimulering, aktivering och social gemenskap.

De är belägna ute i samhället men även inne på våra äldreboenden.

Här finns möjlighet till att medverka i fysisk aktivitet i form av gruppgymnastik och promenadgrupper. Umgås under enklare former, kanske spela boule, lyssna på musik, delta i en cirkel, känna samhörighet och få ett stöd i vardagen.

Aktivering väljs utifrån behov och intressen. I våra olika kommundelar finns ett varierat utbud som du är välkommen att delta i.