Demens

Alla kan drabbas av sjukdomen eller bli anhörig till en närstående som drabbas!

Vad är demenssjukdom?

Man i rullstol blir omkramad Vid demenssjukdom kan minnet, uppmärksamheten, tänkandet, orienteringsförmågan, förståelsen, initiativförmågan och mina praktiska förmågor drabbas. Det blir svårt att planera och strukturera vardagen på det sätt som jag klarat självständigt under mitt vuxna liv. Att klara vardagens alla vanliga och nödvändiga aktiviteter blir svårare och svårare.

Demenssjukdomarna tillhör våra stora folksjukdomar. Antalet individer som insjuknar ökar varje år. Den viktigaste förklaringen till det är den ökande andelen äldre i befolkningen och att vi lever allt längre. Förekomsten av demenssjukdom hos människor under 70 år är 1,5 % medan förekomsten hos människor över 90 år är 45 %.

Demenssjukdom drabbar också närstående. Närstående är ofta en nödvändig länk i utredning, omvårdnad och kontinuitet för personen som är sjuk.Ett äldre par som ser på varandra.

Här kan du hitta det stödet som Lerums kommun kan erbjuda dig som anhörig eller närstående till en person med demens.