Mötesplats äldreomsorgen 2013

Den 9-10 oktober genomfördes Mötesplats äldreomsorg 2013 på Svenska Mässan i Göteborg.

Göteborgsregionens alldeles egen fackmässa för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Temat för årets mötesplats var Värdigt åldrande. Årets mötesplats var den femte i ordningen, och det var GR tillsammans med medlemskommunerna Alingsås, Göteborg, Härryda, Lerum, Lilla Edet och Öckerö som stod bakom arrangemanget denna gång. Evenemanget vände sig först och främst till medarbetare inom dessa kommuner. Konceptet med GR:s Mötesplatser är att det är verksamheterna själva som visar upp sig och lär av varandra, genom att presentera projekt, arbetssätt och smarta lösningar på vardagsnära problem i seminarier och/eller utställningar.

Äldreomsorgen i Lerums kommun ställde ut med:

Visningsrum Smarta Prylar för att sprida information om enkla hjälpmedel och andra produkter.

Läsombud till särskilt boende som arbetar med sinnesstimulering i form av högläsning och samtalsgrupper.

Tema- och minneslådor samt 50-tals utställning Samverkan mellan biblioteket och Lerums kommun som främjar en utveckling av det sociala innehållet i äldreomsorgen. Denna monter fick ett hedersomnämnande då de kom på andra plats i ”Bästa monter”.

Dans och rörelse i Floda Genomförande av Dans och rörelse regelbundet på gruppboende för
personer med demenssjukdom.

Ett seminarium hölls också med temat:

Väck minnen – jobba med sinnen
En samverkansmodell Äldreboende – Biblioteket i Lerums kommun
Genom samverkan med biblioteket i Lerums kommun främjas en utveckling av det sociala innehållet i äldreomsorgen. Detta ger en mer meningsfull vardag för de äldre, samt vidgar personalens perspektiv på andra verksamheter. Sinnesstimulering med reminiscens-metoden, äldreomsorgen tar fram ”minnessaker”, biblioteket fyller på med litteratur och musik samt står för utlåningsservicen.

 

Ladda hem