Uppsökande verksamhet 85+

Målet med den uppsökande verksamheten är

  • att ge information om olika stöd insatser som kommunen har att erbjuda. Denna kunskap ger en ökad trygghet för den äldre.
  • att öka de äldres kunskap om möjlighet till stöd i samhället.
  • att främja hälsa och meningsfullhet i vardagen för den äldre.
  • att informera om risken att falla när man uppnår en hög ålder.
  • att se om det finns dolda behov av insatser.
  • Agera sluss ut mot kommunens mötesplatser/träffpunkter
  • att informera anhöriga, som vårdar en närstående om möjligheten att få stöd.
  • eventuella framtida önskemål och behov.