Anhöriga

Lerums kommun erbjuder stöd till dig som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som har psykisk eller fysiskt funktionshinder. Kravet på att kommunen ska erbjuda anhörigstöd finns i Socialtjänstlagen 5 kapitlet 10:e paragrafen.

Som anhörig avser vi här den person som stödjer eller vårdar en närstående till exempel familjen, släkten, vänkretsen. Det kan till exempel vara maka, make, förälder, barn, barnbarn, sambo, särbo, partner, granne eller vän, som inte klarar sig på egen hand eller är i behov av stöd i sin vardag. Vi som arbetar med anhörigstöd har tystnadsplikt och för ingen dokumentation.

Syftet med stödet är att:

Förebygga fysisk och psykisk belastning för anhöriga

 • Synliggöra anhörigas situation
 • Öka anhörigas livskvalitet
 • Underlätta vardagen för anhöriga
 • Ge information, råd och stöd

Anhörigstödet arbetar för att:

 • Ge och sprida information och kunskap, rådgivning
 • Ge stöd, erkännande och uppskattning till den som stödjer
 • Ge anhöriga möjlighet att få träffas under trevliga, avslappnande former
 • Skapa nätverk för anhöriga
 • Samverka med intresseföreningar
 • Vidarutveckla anhörigstödet
 • Arbeta för ett jämställt anhörigstöd

Dina åsikter är viktiga för oss. Du som anhörig är utgångspunkten för vårt arbete i anhörigstödet och vi tar tacksamt emot dina synpunkter och tankar. Välkommen att kontakta oss, våra kontaktuppgifter finns uppe i högra hörnet.