Stöd till anhörig

Har du en person i din närhet som behöver ditt stöd, på grund av funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, långvarig sjukdom eller äldre? Det kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller vän.

Det här är några saker du kan få stöd och hjälp med av oss:

  • Enskilda stödsamtal via telefon, hembesök eller träff på plats du önskar.
  • Samtal i grupp. Samtalen syftar till att underlätta anhörigas situation genom att erbjuda stöd, information, vägledning eller praktiska råd. Syftet är att även förmedla kontakter till andra personer som kan vara till hjälp. Vi startar även nya grupper efter behov.
  • Anhörigcirkel. Gruppsammansättningen anpassas efter ålder och anknytning. Vi startar även nya grupper efter behov.
  • Utbildning och föreläsningar i olika teman.
  • Ge möjlighet till Rekreation, anhöriga till närstående som är under 65 år med fysiskt eller psykiskt funktionshinder: Vi träffas på Resurscentrum vid Vattenpalatset en gång i månaden. Där har vi tillgång till olika sinnes- och avslappningsrum. Du får möjlighet att träffa andra anhöriga och fika tillsammans eller äta en enkel måltid.
  • Ge möjlighet till Återhämtningen, anhöriga till närstående över 65 år: Vi träffas på Resurscentrum vid Vattenpalatset en gång i månaden. Där har vi tillgång till olika sinnes- och avslappningsrum. Du får möjlighet att träffa andra anhöriga och fika tillsammans eller äta en enkel måltid.                                                                                                
  • Drop in träffpunkt/café för anhöriga. På Riddarsten har vi öppet varje helgfri torsdag mellan kl 13.00 och 17.00. Du är välkommen till vår mötesplats för anhöriga. Där kan du träffa andra anhöriga och knyta vänskapsband eller bara ta en kopp kaffe. Du har också möjlighet att delta i våra aktiviteter som vi har under dagen.
  • Anhörigvårdarkort, att ha i plånboken med uppgifter om att du vårdar någon i hemmet. Detta kort ger kort information om vem som skall kontaktas om du som anhörigvårdare själv råkar ut för sjukdom eller olyckshändelse.
  • Via anhörigkonsulent få råd och tips om var du kan vända dig i olika frågor.

ÖVRIGT STÖD

Stöd via insatser som är biståndsbedömda.

Fixarservice

Färdtjänst

Andra träffpunkter i kommunen