Stöd till anhörig

Hjälper eller vårdar du en person i din närhet? Det kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller vän.

Anledningen kan vara den närstående har en funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, långvarig sjukdom, missbruk eller hög ålder. Lerums kommun erbjuder förutom vägledning och information, olika former av stöd för dig som är anhörig:

  • Enskilda samtal. Vi träffas på Riddarstenshöjden eller någon annan plats som passar dig. Vi gör även hembesök.
  • Samtalsgrupper. Utifrån ett ämne som till exempel demens, autism, neurologisk sjukdom eller missbruk pratar vi om hur det är att ha en närstående med en specifik diagnos eller en beroendesjukdom. Syftet är att ge anhöriga en möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter, sprida information och skapa nätverk.
  • Studiecirklar med olika inriktning såsom psykiatri, demens eller att vara förälder till en vuxen son eller dotter med en funktionsnedsättning. Nya grupper startar vid behov.
  • Föreläsningar med olika teman.
  • Återhämtningen. Vi träffas på Resurscentrum vid Vattenpalatset en gång i månaden. Där har vi tillgång till olika sinnes- och avslappningsrum. En massör är på plats och ger ca fem behandlingar. Du får möjlighet att träffa andra anhöriga och vi äter en enkel måltid tillsammans.                                                                                                
  • Drop-in träffpunkt/café för anhöriga. På Riddarstenshöjden har vi öppet den första torsdagen månaden mellan klockan 13 och 15.

För aktuella datum se Anhörigstödets program för våren 2018 nedan.