Stöd till anhörig

Hjälper eller vårdar du en person i din närhet? Det kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller vän.

Anledningen kan vara den närstående har en funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, långvarig sjukdom, missbruk eller hög ålder. Lerums kommun erbjuder förutom vägledning och information, olika former av stöd för dig som är anhörig:

  • Enskilda samtal. Vi träffas på Riddarstenshöjden eller någon annan plats som passar dig. Vi gör även hembesök.
  • Samtalsgrupper. Utifrån ett ämne som till exempel demens, autism, neurologisk sjukdom eller missbruk pratar vi om hur det är att ha en närstående med en specifik diagnos eller en beroendesjukdom. Syftet är att ge anhöriga en möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter, sprida information och skapa nätverk.
  • Studiecirklar med olika inriktning såsom psykiatri, demens eller att vara förälder till en vuxen son eller dotter med en funktionsnedsättning. Nya grupper startar vid behov.
  • Föreläsningar med olika teman.
  • Återhämtningen. Vi träffas på Träffpunkten för anhöriga på Riddarsten en gång i månaden. En massör är på plats och fem anhöriga kan få massage vid varje tillfälle. Du för möjligheten till lite avslappning i massagestolen. Du får möjlighet att träffa andra anhöriga och vi äter en enkel måltid tillsammans.                                                                                                
  • Drop-in träffpunkt/café för anhöriga. På Riddarstenshöjden har vi öppet den första torsdagen månaden mellan klockan 13 och 15.

För aktuella datum se Anhörigstödets program för hösten 2019 nedan.

Träffa andra i samma situation?

Anhörigstödet tillsammans med externa partners anordnar träffar för anhöriga till personer med funktionshinder. 
Klicka här för dig som är ung.

Vill du bli kontaktad av oss?

Personuppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.
Klicka här för att läsa mer om hur personuppgifter hanteras av Lerums kommun.

Jag samtycker till att Lerums kommun behandlar, i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR, de personuppgifter som lämnas i detta formulär.