Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Anhöriga

Lerums kommun erbjuder stöd till dig som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre, har psykisk eller fysiskt funktionshinder eller en beroendesjukdom.

Kravet på att kommunen ska erbjuda anhörigstöd finns i socialtjänstlagen 5 kapitlet 10:e paragrafen.

Vem är anhörig?

Som anhörig avser vi här den person som stödjer eller vårdar en närstående. Det kan till exempel vara maka, make, förälder, barn, barnbarn, sambo, särbo, partner, granne eller vän, som inte klarar sig på egen hand eller är i behov av stöd i sin vardag. Vi som arbetar med anhörigstöd har tystnadsplikt och för ingen dokumentation.

Syftet med stödet

Förebygga fysisk och psykisk belastning för anhöriga:

  • Ge information, vägledning och stöd
  • Synliggöra anhörigas situation
  • Öka anhörigas livskvalitet genom att underlätta deras vardag

Anhörigstödet ska dessutom:

  • Ge anhöriga möjligheter att träffas
  • Samverka med intresseföreningar
  • Vidareutveckla arbetssätt
  • Arbeta för ett jämställt anhörigstöd

 

Vill du bli kontaktad av oss?

Personuppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.
Klicka här för att läsa mer om hur personuppgifter hanteras av Lerums kommun.

Jag samtycker till att Lerums kommun behandlar, i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR, de personuppgifter som lämnas i detta formulär.