Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Avlösarservice för funktionsvariation

Avlösarservice i det egna hemmet enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, innebär att en person tillfälligt kommer hem till den med en funktionsnedsättning och tar över omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående.

Anhöriga kan då ägna sig åt övriga familjemedlemmar eller åt fritidsintressen. Insatsen gäller dock inte under tiden föräldrar arbetar eller studerar.

LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. För att få insatsen avlösarservice måste man ansöka om insatsen hos någon av handläggarna.