Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Avlösning för anhörig

Om du som anhörig är i behov av avlösning för att till exempel kunna uträtta ärenden eller delta i aktiviteter utanför bostaden kan detta beviljas av biståndshandläggare. Insatsen ska bidra till den enskildes möjlighet att bo kvar i ordinarie bostad.

Insatsen kan beviljas när den enskilde har behov av kontinuerlig tillsyn och/eller omsorg som utförs av anhörig.

Ansökan om avlösning

Ansökan om avlösning görs hos biståndshandläggare. Avlösning beviljas med upp till fyra timmar per vecka.

Avlösning

Insatsen avlösning utformas efter det individuella behov som finns. Det kan handla om enstaka tillfällen eller återkommande tider. Det kan vara både på vardagar, helg, dagtid och kvällstid. Avlösningen utförs av hemtjänstpersonal och man väljer utförare på samma sätt som vid annan hemtjänst. Information om vilka utförare som är aktuella finns hos din biståndshandläggare. Det kan vara så att personal finns hemma hela tiden hos den som behöver stöd eller att personal kommer och tittar till några gånger för att se att allt är bra. Under tiden som man har avlösning kan personalen vara stöd vid matsituationer, toalettbesök, ledsaga vid promenad och göra saker som passar den som har insatsen.