Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Anhörigstödets program hösten 2021

Här nedan kan du se Anhörigstödets program i Lerums kommun 2021. Dels aktiviteter, dels föreläsningar.

Anhörigprogram

Torsdagsträff för anhörig

En träff för dig som är anhörig och som stöttat och hjälper någon som står dig nära. En stund för dig själv där du kan prova på mindfullness/avslappning, Det kommer också finnas möjlighet för gemenskap och samtal, eller varför inte sitta en stund i vår massage fåtölj. Vi avslutar dagen med att erbjudas en hälsosam och enklare lunch för 40 kronor. Anmälan till varje tillfälle. Varmt välkomna!

Datum: 16/9, 23/9, 30/9, 7/10, 14/10.
Tid: 11-14.
Plats: Träffpunkten på Riddarsten, Riddarstenshöjden 9 Lerum.
Anmälan till: marie.berglund@lerum.se , 0302-52 10 90.

Syskondag

Är du mellan 5-12 år och har en syster eller bror med funktionsvariation?

Skulle du tycka det skulle kännas bra att träffa andra barn som också har en syster eller bror med en funktionsvariation?

Då kan Lerum Rotary och anhörigstödet i Lerums kommun erbjuda dig en trevlig stund på Wiebo Ridgård i Floda. Du får prova på att rida på ridskolans hästar. Där kommer finnas en ridlärare som ger dig tips och råd, men du måste ha med dig någon vuxen som kan gå bredvid och leda. När du inte rider kan du hälsa på de andra djuren på gården eller vara i Skallsjö skogars missionshus. Där kommer det att bjudas på lite mat och fika.

Datum: söndag 22 augusti.
Tid: 15.30- cirka 18.
Samling vid Skallsjö skogars missionshus,
Högsboholmsvägen 116 i Floda.
Det finns ett begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller.
Anmälan senast 16/8  till Jessica Gustavsson 0302-52 22 39, jessica.gustavsson@lerum.se.

Syskongrupp

Är du mellan 7-11 år och har ett syskon med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom? Då kan du vara med i denna grupp där du får prata om dina tankar och känslor och hur det är för dig! Du får träffa och lära känna nya kompisar som är i en liknande situation. När vi träffas fikar vi och hittar på en rolig aktivitet ihop. Gruppen är i samverkan med Anhörigstödet i Lerums kommun och Svenska kyrkan i Lerum. Det finns ett begränsat antal platser.

Datum: tisdagar  28/9, 5/10, 12/10, 19/10 och 26/10
Tid: 16-18.
Plats: Träffpunkten för anhöriga, Riddarstenshöjden 9 Lerum.
Innan gruppen startar kan vi om du vill träffa dig och din/dina föräldrar. Det är sedan du som bestämmer om du vill vara med.
Anmälan och information: Jessica Gustavsson:
0302-52 22 39, jessica.gustavsson@lerum.se.

Samtal kring demens för anhöriga

När man är anhörig kan det vara ovärderligt att få samtala med andra anhöriga, för utbyte av erfarenheter, tankar och idéer. Nu kan du som är anhörig till någon med demens/minnes svikt, få möjlighet att träffas under hösten i våran lokal i Floda. Träffarna är en samverkan med Demensföreningen i Lerum.

Datum: måndag 20/9, 18/10, 22/11.
Tid: 10-12.
Plats: Rurik Holmsväg 1f Floda (Postens gamla lokaler)
Anmälan: 0302-52 22 39, jessica.gustavsson@lerum.se.

Digitala NPF café

Är du anhörig till någon med neuropsykiatrisk funktionsvariation eller misstänker att din närstående kan ha en diagnos? Då är du välkommen att digitalt besöka NPF-cafét som anordnas i samverkan med Attention Lerum och Anhörigstödet i Lerums kommun. Få en stund för dig själv och träffa andra anhöriga i en liknande livssituation. Representanter från anhörigstödet och Attention kommer vara med på träffarna. Mötena sker digitalt via Teams och anmälan måste göras för att kunna få länk att ansluta till mötet. 

  • 15 september klockan 17.30-19. 
  • 13 oktober klockan 17.30-19.
  • 17 november klockan 17.30-19.
  • 8 december  klockan 17.30-19.

Anmälan till: jessica.gustavsson@lerum.se, 0302-52 22 39.

Digitala NPF café fokus flickor/kvinnor

Står du nära en flicka/kvinna med neuropsykiatrisk funktionsvariation eller misstänker att hon kan ha en diagnos? Då är du välkommen att vid två tillfällen delta i digitalt NPF-café fokus flickor/kvinnor. Mötena sker digitalt via Teams och anmälan måste göras för att kunna få länk att ansluta till mötet.

  • 22/9 klockan 17.30-19.
  • 20/10 klockan 17.30-19.

Anmälan till: jessica.gustavsson@lerum.se, 0302-52 22 39.

Digitala NPF café fokus flickor/kvinnor

Står du nära en flicka/kvinna med neuropsykiatrisk funktionsvariation eller misstänker att hon kan ha en diagnos? Då är du välkommen att vid två tillfällen delta i digitalt NPF-café fokus flickor/kvinnor. Träffarna är en samverkan med Attention Lerum och Anhörigstödet i Lerums kommun. Du kan välja att vara med vid ett tillfälle eller båda. Representanter från anhörigstödet och Attention kommer vara på träffarna. Mötena sker digitalt via Teams och anmälan måste göras för att kunna få länk att ansluta till mötet.

  • 22/9 klockan 17.30-19.
  • 20/10 klockan 17.30-19.

Anmälan till: jessica.gustavsson@lerum.se, 0302-52 22 39.

Café Säveå

Ett café för dig som är anhörig till någon som behöver stöd och omsorg. Kom hit och få en stund för dig själv för att ta en fika och träffa andra anhöriga. Du kan också komma gemensamt med den du hjälper och stödjer för en trevlig stund tillsammans. Alla är välkomna oavsett ålder. En
samverkan med Equmenia kyrkan i Floda.

Datum: Sista måndag i månaden 30/8, 27/9, 25/10, 29/11
Tid: 13-15.
Plats: Equmenia kyrkan Garverivägen 7A Floda.

Café Förgätmigej    

En mötesplats för alla som har eller berörs av demenssjukdom. Vi som arrangerar önskar skapa tillfällen för social gemenskap och kunskapsutbyte. Kom för en fika, gemensamma aktiviteter och goda samtal. Obligatorisk anmälan till varje tillfälle. En samverkan med Lerums kommun,
Demensföreningen och Humana Omsorg.

Datum: måndagar 13/9 (obs! Tingshuset i Lerum).
11/10 och 8/11 Träffpunkten för anhöriga,
Riddarstenshöjden 9 Lerum
Tid: 17-19.
Anmälan till:  jessica.gustavsson@lerum.se, 0302-52 22 39.

Återhämtningen

Anhörigstödet erbjuder dig som är anhörig en möjlighet till rekreations och trevlig samvaro. Den person du stödjer och oroar dig för kan ha en långvarig sjukdom, en funktionsvariation, ett beroende eller äldre med behov av stöd. Det ges tillfälle till gemenskap och avkoppling genom att kunna sitta i massage fåtöljen eller få massage av vår massör. Det serveras en lätt måltid för 40 kr. För att vi skall kunna hålla avstånd till varandra kan det bara vara ett begränsat antal vid varje träff. Anmälan krävs vid varje tillfälle.

Datum: onsdagar 29/9, 27/10, 24/11 och 15/12
Tid: 17–20.
Plats: Träffpunkten för anhöriga, Riddarstenshöjden 9, Lerum.
Anmälan: 0302-52 22 39, jessica.gustavsson@lerum.se.

Samtalsgrupp för dig som är förälder till barn/ungdomar med autism

Är du förälder/anhörig till någon under 18 år med autism eller misstänker en autism diagnos? Då är du välkommen att delta i en samtalsgrupp som sker i samarbete med Attention Lerum. Vi träffas vid fyra tillfällen i november. Du får träffa andra som har en liknande livssituation, ni samtalar och delar med er av era erfarenheter och tankar. Samtalsgruppen leds av en anhörigkonsulent från Lerums kommun. Begränsat antal deltagare.

Datum: tisdagar 2/11, 9/11, 16/11 och 23/11
Tid: 17.30–19.
Plats: Träffpunkten för anhöriga, Riddarstenshöjden 9 Lerum.
Anmälan:0302-52 22 39,  jessica.gustavsson@lerum.se.

Samtalsgrupp kring parkinsons sjukdom

Är du anhörig till någon med Parkinsons sjukdom så är du välkommen att anmäla dig till anhörigstödets samtalsgrupp kring Parkinson sjukdom. Här kommer du träffa andra anhöriga som har en liknande livssituation. Ni
samtalar och delar med er om livet kring att ha en närstående med Parkinson.

Datum: 2/11, 9/11, 16/11, 23/11 och 30/11  
Tid: 13-15.
Plats: Riddarstenshöjden 9 Lerum
För anmälan kontakta Jessica Gustavsson 0302-52 22 39,
jessica.gustavsson@lerum.se.

Du är inte ensam - en samtalsserie för dig som stöttar någon vuxen med psykisk ohälsa

När vi pratar om livet väcks ibland oväntade känslor. Alla känslor är okej. Genom att samtala om våra upplevelser kan vi hjälpa varandra att se saker i ett nytt ljus. Och i ett nytt ljus kanske vi orkar och vågar ta nya steg och se att det faktiskt bär vidare. Förhoppningsvis kan den här gruppen få vara en plats för sådana samtal.  Vi träffas digitalt på Teams vid sex tillfällen. Materialet Du är inte ensam är en del av projekt Trialog, Bräcke diakoni. Samtalsserien sker digitalt via Teams. En samverkan med Mölndals anhörigstöd.

Datum: 28/10, 3/11, 11/11, 25/11, 2/12 och 9/12
Tid: 17.30-19.
Anmälan: 0302-52 22 39, jessica.gustavsson@lerum.se.

Studiecirkel kring demenssjukdomar

Välkommen att gemensamt med andra anhöriga genomföra Svenskt Demenscentrums webbutbildning Demens ABC Plus Anhöriga. Den ger dig möjlighet att få mer kunskap, tips och råd om hur man kan hjälpa och stödja en person som har minnessvikt. För att ta del av hela studiecirkeln bör du vara med vid båda tillfällena. För att vi skall kunna hålla avstånd till
varandra är det ett begränsat antal som kan medverka.
Datum: 19 oktober & 26 oktober
Tid: 12.30-14.30.
Plats: Träffpunkten för anhöriga, Riddarstenshöjden 9 Lerum
Anmälan till: Jessica Gustavsson 0302-52 22 39,
jessica.gustavsson@lerum.se.

Stödsamtal

Kommunens anhörigstöd erbjuder också kostnads fria enskilda stödsamtal. Stödsamtalen är för dig som är anhörig till en närstående med psykisk ohälsa, funktionsvariation, långvarig sjukdom, hög ålder eller med missbruksproblematik.

För att boka in ett samtal kontakta anhörigstödet.
Jessica Gustavsson 0302-52 22 39, jessica.gustavsson@lerum.se.
Marie Berglund 0302-52 10 90, marie.berglund@lerum.se.

Föreläsningar

Föreläsningsserie i tre delar kring neuropsykiatrisk funktionsvariation-NPF. Föreläsningsserien är ett samarbete mellan Attention Lerum, Attention Göteborg, Attention Mölndal och Anhörigstödet i Härryda, Lerum, Partille och Mölndal.

Om NPF för mor- och farföräldrar

- en  digital föreläsning som vänder sig till dig som har ett barnbarn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

Carin Wass är aktiv i Attention Göteborg och har bred erfarenhet av att leva med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, i familjen. Carin kommer och berättar om hur det är att leva i vår samtid med NPF och vilka utmaningar det för med sig. Hur kan vi på ett konstruktivt sätt hantera vardagen och stötta varandra? Hur beter sig barnbarnen och vad kan ligga bakom det beteendet? Hur mår era barn?

Datum: tisdag 14 september.
Tid: 18-20.
Digitalt via Teams.
Anmälan till: jessica.gustavsson@lerum.se, 0302-52 22 39.

”Vägen ut i vuxenlivet”

Liten blir stor och plötsligt förändras ditt uppdrag som förälder. I samband med att ditt barn via 18-årsdagen tar steget ut i vuxenlivet behöver du ha kunskap om vad detta innebär för den unge med NPF och dig som förälder. I denna föreläsning får du grundläggande kunskap om saker som är bra att veta, med utgångspunkt i olika exempel. Linda Poidnakk är styrelse medlem i Attention Lerum och NPF förälder.

Datum: 21 oktober.
Tid: 18-20.
Digitalt via Teams.
Anmälan till: jessica.gustavsson@lerum.se, 0302-52 22 39.

”Nätkoll för föräldrar” - vet vi, eller tror vi att vi vet vad
våra barn gör bakom skärmen?”

En föreläsning med fakta om unga med NPF och deras extra utsatthet på nätet varvad med handfasta tips och råd till vuxna vad  de kan tänka på i samtalen med barnet och dess förehavande på nätet. Nätkoll är ett avslutat projekt genom ett samarbete mellan Attention Hisingen-Kungälv och Allmänna Arvsfonden. Åsa Hagström är ordförare i Attention Lerum, specialpedagog och mamma till barn med NPF. Hon är även utbildad att leda utbildningar i Nätkoll.

Datum: 18 november.
Tid: 18-20.
Digitalt via Teams.
Anmälan till: jessica.gustavsson@lerum.se  0302-52 22 39.

”Senaste nytt om Alzheimers sjukdom”

Föreläsning på café Förgätmigej med Henrik Zetterberg som berättar om det senaste inom forskningen kring Alzheimers sjukdom. Henrik Zetterberg är professor/ överläkare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi på Göteborgs universitet och ordförande för Alzheimerfondens vetenskapliga råd. Efter föreläsningen kommer det finnas möjlighet till fika och samtal kring borden.

Datum och tid: 13 september, klockan 18-20.
Plats: Tingshuset Göteborgsvägen 24 Lerum.
Anmälan till: jessica.gustavsson@lerum.se, 0302-52 22 39.
Arr: Anhörigstödet Lerums kommun, Demensföreningen Lerum, Humana omsorg, Studieförbundet Vuxenskolan.

Självmedkänsla - en interaktiv inspirationsföreläsning om att öva upp sin medkänsla med sig själv

Självmedkänsla eller Mindful self compassion som det heter på engelska, är en samling metoder för att träna oss i att möta oss själva och livet med en vänligare och mer tålmodig röst. Det handlar om att öva oss i att vara medkännande mot oss själva med allt vi bär inom oss i form av tankar, känslor, upplevelser och behov. Kina Nyman är diplomerad Mindfulnessinstruktör och  bedrivit egen verksamhet inom Yoga, yinyoga och mindfulness. Kina har mångårig erfarenhet av meditation i olika former och föreläser bland annat på temat stress och återhämtning.

Datum: Onsdag 29 september.
Tid: 17.30-19.
Digitalt via Zoom.
Sista anmälningsdag 27 september till: marie.berglund@lerum.se, 0302-52 10 90
Arr: Anhörigstödet i Härryda kommun.

Att stå bredvid när världen faller- digital föreläsning med Marit Sahlström

I Marit Sahlströms hyllade debutroman ”Och runt mig faller världen” lyfter hon anhörigperspektivet utifrån egna erfarenheter, att vara den som står bredvid någon som mår dåligt. Marit kommer också att berätta om sitt arbete med att stötta barn och unga i riskzon för utanförskap. Under femton år har Marit arbetat med hemmasittande unga på Stockholms Stadsmission och numera Magelungen Utveckling. 2019 kom hennes andra roman ”Skred ut” som handlar om att försöka räcka till men till slut tappa greppet om tillvaron och verkligheten.

Datum: 5 oktober.
Tid: 18-20.
Digitalt via Zoom.
Anmälan till: jessica.gustavsson@lerum.se, 0302-52 22 39.
Arr: Anhörigstödet Mölndals stad.

Det är aldrig för sent att må bra

– om åldrande, psykisk ohälsa och att stå nära den själ som brister.

Psykisk ohälsa är vanligt bland äldre personer, men det är aldrig för sent att må bättre. Det finns hjälp att få och den psykiska ohälsan kan förebyggas. När någon drabbas av psykisk ohälsa är det fler som berörs – den som står nära påverkas också. Föreläsningen handlar om vad psykisk ohälsa är vad man själv kan göra för att förebygga det och vilken hjälp man kan få. Susanne Rolfner Suvanto är en av landets främsta sakkunniga inom området äldre och äldres psykiska hälsa och ohälsa.

Datum: 6 oktober
Tid: 18-20.
Plats: Dergårdsteatern Alingsåsvägen 9 Lerum.
Gratis biljetter hämtas på biblioteket i Lerum 0302-52 14 75.
Föreläsningen spelas in. För möjlighet att se föreläsningen digitalt i efterhand kontakta, jessica.gustavsson@lerum.se, 0302-52 22 39.
Arrangörer: Kultur & bibliotek, Anhörigstödet Lerum kommun, Studieförbundet Vuxenskolan.