Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Boende, särskilda

Lerums kommun strävar efter att ge möjlighet att bo i det egna hemmet men ibland blir livskvaliteten bättre i ett annat boende, i ett så kallat särskilt boende.

 I kommunen finns det tillgång till olika sorters särskilda boende för dig som är i behov av lite extra hjälp.

Boende efter behov

Kommunen erbjuder olika typer av boende. Tillsammans med en handläggare kan du komma fram till vilket boende som bäst passar dina behov.
 
Det finns boende för ungdomar och vuxna med en funktionsnedsättning i form av korttidsboende, familjehem, gruppbostad, servicebostad och bostöd till personer som vill bo i ett eget hem.
 
För den som behöver mer omsorg än den som inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet kan få särskilt boende på något av våra äldreboenden.

 
Ansök hos biståndshandläggare

För alla typer av boende inom kommun måste en ansökan göras till en handläggare. Samtliga boendeformer ska erbjuda en god vård och tillgodose den enskildes behov av självbestämmande, integritet, trygghet och livskvalitet. Man skriver kontrakt på lägenheten, och var och en möblerar sin lägenhet själv.

På kommunens olika boenden varierar storleken på lägenheterna, från lägenheter med ett rum, hall och badrum till lägenheter med två rum och kök.  
 
De boenden som Lerums kommun erbjuder är biståndsbedömda, för mer information kan du kontakta biståndshandläggarna.