Arbeta inom äldreomsorgen

Verksamhetschef Anna Adelly presenterar hur det är att arbeta inom äldreomsorgen i Lerums kommun.

Du får också höra om verksamhetens vision och vår värdegrund.
Frågor? 
Kontakta gärna Verksamhetschef Anna Adelly

 

Anna Adelly
Verksamhetschef Boende
Sektor Stöd och Omsorg
Lerums kommun
Bagges Torg
443 80 Lerum

E-post till Anna Adelly

Telefon: 0302-521567
Mobil: 0736-841014