Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Boende för barn och ungdom enligt LSS

Föräldrar till barn med funktionshinder kan få stöd genom familjehem eller bostad med särskild service för barn och unga. Barnet får då bo hos en annan familj, i ett så kallat familjehem eller i ett särskilt boende för barn och unga.

Insatsen kan komma i fråga för barn och ungdomar med svåra funktionshinder som trots olika stödinsatser inte kan bo kvar i föräldrahemmet. Enligt LSS har de personer som omfattas av lagen rätt till insatser såsom exempelvis bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet, om det finns ett behov som inte tillgodoses på annat sätt. I förarbetena till LSS uttalas att sådant boende kan vara orsakat av den unges skolsituation och av omfattande omvårdnadsbehov. Insatsen enligt LSS är en frivillig vald boendeform för barn och ungdomar. Vårdnadsansvaret kvarstår hos de biologiska föräldrarna.

Skapa goda förutsättningar

Insatsen ska skapa goda förutsättningar för barnet eller ungdomens känslomässiga och sociala utveckling. Barnet ges möjlighet att etablera en djup och stadigvarande kontakt med några få vuxna personer i en trygg omgivning.

Sekretess

Det tilltänkta familjehemmet genomgår en större utredning innan det godkänns. Det görs en kontroll i polis- och socialregistret. Familjehem har tystnadsplikt och omfattas av Sekretesslagen 7 kap 4 §. Huvudregeln är att man inte har rätt att berätta om den enskildes personliga förhållanden, som kommit till ens kännedom.

Ansökan

Ansökan om insats görs till kommunens LSS-handläggare och Individnämnden i Lerum är beslutsfattare.