Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Korttidsboende och växelboende

Korttidsboende är en stödinsats för äldre i ordinärt boende och är ett komplement till hemtjänst/hemsjukvård till exempel efter en sjukhusvistelse. Växelboende innebär att den enskilde växelvis bor i ordinärt boende respektive på korttidsboende. Biståndet syftar dels till att avlasta anhöriga och dels till att den enskilde ska få sina behov av vård, omsorg och tillsyn tillgodosedda.

Korttidsboende kan exempelvis beviljas vid följande situationer eller behov:

  • Om den enskilde, inte kan bo i sin ordinära bostad med utökat bistånd och/eller med rehabiliteringsinsatser
  • Vid anhörigvårdares sjukdom eller av andra skäl är i behov av avlösning
  • I väntan på ett permanent särskilt boende och där möjlighet saknas att bo kvar i ordinärt boende med hemtjänst

Växelboende kan beviljas om den enskilde har ett omfattande behov av vård och omsorg där anhöriga är i behov av regelbunden avlastning.