Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Bouppteckning och dödsboanmälan

Bouppteckning

När någon avlider så skapas det ett dödsbo efter den personen. Dödsboet är en juridisk person som äger den avlidnes alla tillgångar och skulder. De personer som har rätt att ärva från dödsboet blir delägare i det och kallas då för dödsbodelägare. Finns det en efterlevande maka, make eller sambo kan det först behöva göras en bodelning av giftorättsgods eller samboegendom för att klargöra vilka tillgångar som dödsboet äger.

För att fördela tillgångarna i dödsboet rätt ska det normalt göras en bouppteckning. Den ska göras senast tre månader efter dödsfallet och skickas till Skatteverket för registrering, enligt Ärvdabalk 20 kap. Den kan göras av dödsbodelägarna själva men det går också att anlita en jurist för att få hjälp med det. Kommunen bistår inte med någon hjälp för att göra bodelning eller bouppteckning. 

Dödsboanmälan

Om det inte finns tillräckliga tillgångar i dödsboet för att täcka begravningskostnaderna så kan socialtjänsten i Lerums kommun göra en dödsboanmälan. En dödsboanmälan görs då istället för en bouppteckning. För att socialtjänsten ska göra en dödsboanmälan behöver en dödsbodelägare eller någon annan med fullmakt att företräda dödsboet begära det och sedan lämna in underlag som styrker att det inte finns tillräckliga tillgångar. Längst ned på sidan hittar ni ett dokument med de uppgifter som handläggaren behöver för att kunna utreda om dödsboanmälan ska göras.

En dödsboanmälan kostar ingenting.

Detta krävs för att det ska gå att göra en dödsboanmälan:

  • Att det inte finns några pengar eller andra tillgångar kvar i dödsboet efter eventuell bodelning och att hela eller delar av begravningen är betald.
  • Att den avlidne inte ägde någon del i fast egendom (hus, villa) eller tomträtt.
  • Att den avlidne var bosatt i Lerums kommun.

Att tänka på när någon anhörig har gått bort och ni vill ansöka om dödsboanmälan

Stoppa alla autogireringar och inbokade överföringar så snart det går efter dödsfallet. Betala inte hyra, elräkningar eller liknande efter att någon har gått bort. Finns det tillgångar i dödsboet ska dessa i första hand gå till begravningen. Som dödsbodelägare så ärver ni personligen inte den avlidnes skulder och kan därför inte själv få betalningsanmärkningar för obetalda fakturor.

Om den avlidne bott själv i hyresrätt ska hyresavtalet till boendet sägas upp. Vid dödsfall är uppsägningstiden för hyresavtal alltid en månad. Det är då även dödsbodelägares ansvar att bostaden töms, städas och återlämnas till hyresvärden. Tänk på att saker av värde i bostaden räknas som tillgångar i dödsboet.

Efterlevande sambo är inte dödsbodelägare och behöver därför fullmakt undertecknad av dödsbodelägare för att få företräda dödsboet och ansöka om dödsboanmälan. Make/maka är dödsbodelägare förutsatt att den avlidna inte har särkullebarn, de blir i så fall dödsbodelägare.

Här nedan hittar ni exempel på hur fullmakter för att företräda dödsbo eller att göra dödsboanmälan kan se ut, om ni inte vill skriva en egen.

Vem eller vilka som är dödsbodelägare styrs av den legala arvsordningen av eventuellt testamente. Alla som ska ärva blir dödsbodelägare. Här nedan finns ett dokument som beskriver den legala arvsordningen.

Bistånd till begravning

Om den avlidne och dennes efterlevande make, maka eller sambo inte har tillräckligt med pengar till begravningen och andra anhöriga inte vill stå för kostnaden kan kommunen bevilja ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen upp till ett halvt prisbasbelopp. Ansökan om ekonomiskt bistånd till begravning görs genom att kontakta Mottagningsgruppen på socialkontoret. Transport av avlidna till hemländer ingår inte i biståndet.

Kontakta Mottagningsgruppen genom att ringa Lerums kommuns gemensamma växel 0302-52 10 00 och uppge att ni vill söka ekonomiskt bistånd till begravning.