Bouppteckning och dödsboanmälan

När en person avlider ska normalt en bouppteckning göras inom tre månader och därefter sändas till skattemyndigheten för registrering. Begravningsbyråer och de flesta banker åtar sig bouppteckningsärenden.

Lerums kommun kan hjälpa till att göra en enklare bouppteckning, en så kallad dödsboanmälan, om det inte finns några tillgångar i dödsboet efter den avlidne. Det är en sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder, och den är gratis. 

Detta krävs för att du ska kunna göra en dödsboanmälan:

 • Att det inte finns några pengar eller tillgångar kvar efter att hela eller delar av begravningen är betald.
 • Att den avlidnes efterlevande maka eller make inte har några gemensamma tillgångar med den avlidne.
 • Att den avlidne inte har någon fast egendom (hus, villa) eller tomträtt.
 • Att den avlidne var folkbokförd och bodde i Lerums kommun.
 • Att de anhöriga inte rör tillgångarna i dödsboet innan kontakt tas med kommunens handläggare.

Det här händer med autogiron, räkningar, hyresavier och eventuella skulder:

 • Alla eventuella autogireringar, överföringar och liknande ska stoppas omgående efter dödsfallet. Detta görs av dödsbodelägarna.
 • Om den avlidne har bott själv ska hyresavtalet till den avlidnes boende sägas upp omgående av dödsbodelägarna. Vid dödsfall är uppsägningstiden för hyresavtal alltid en månad.
 • Eventuella skulder för den avlidne tas inte med i dödsboanmälan.

Så går utredningen om dödsboanmälan till:

Du som är dödsbodelägare eller är företrädare för dödsboet ska kontakta handläggare på kommunen som går igenom dödsboets tillgångar och skulder. Dödsboanmälan gäller för den ekonomiska situationen på dödsdagen och bör göras senast inom två månader efter dödsfallet. Handläggaren gör själva dödsboanmälan och skickar den för registrering hos Skatteverket.

Tänk på följande:

 • att inte röra någonting i hemmet.
 • att förbereda nödvändiga handlingar
 • att du som dödsbodelägare ansvarar för att bostaden städas, töms och återlämnas till hyresvärden

Begravningskostnader

Om den avlidne inte har tillräckligt med pengar till begravningen kan kommunen bevilja ekonomiskt bistånd. Ansökan om ekonomiskt bistånd görs genom att kontakta Mottagningsgruppen på socialkontoret på telefon 0302 52 14 13. Transport av den avlidne till hemländer ingår inte i biståndet.

Kontakta handläggare:

 • Jenny Hammarstedt   Telefon: 0302-52 14 49
 • Marie Lindén   Telefon 0302-52 15 88