Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd söker du hos socialtjänsten i din kommun. I socialtjänstlagen står vad som ingår i försörjningsstödet och att det ska finnas en riksnorm för en del av kostnaderna. Riksnormen täcker kostnader för bland annat livsmedel, kläder och telefon och är lika för alla. Det övriga försörjningsstödet täcker skäliga kostnader för bland annat boende, hushållsel och hemförsäkring. Enligt lagen kan du också få bistånd till annat du behöver (socialstyrelsen.se).

Försörjningsstöd behovsprövas individuellt och kan fås under längre eller kortare tid beroende på din situation. Vid beräkning av biståndet räknar vi ihop hushållets alla inkomster och bidrag. Om hushållets inkomster är lägre än riksnormen kan du vara berättigad till försörjningsstöd.

Mottagningsgruppen

Din första kontakt är med handläggare i Mottagningsgruppen som du når genom att ringa kommunens kundcenter KomIn. Mottagningsgruppen har telefontid för att ta emot nya ansökningar på måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl 10-11 samt på tisdagar kl 13-14. Efter ditt samtal kommer du att få ett informationsbrev hemskickat, där förutsättningarna för rätt till bistånd beskrivs. Om du efter att ha läst igenom brevet vill fullfölja din ansökan ringer du igen för att boka en tid. Du får besökstid inom två veckor från din första kontakt med Mottagningsgruppen.

När din kompletta ansökan tagits emot tar det upp till en vecka innan du får ett beslut på din ansökan. Vid avslag får du ett skriftligt beslut. Av beslutet ska framgå varför du inte beviljats det bistånd du har sökt. I länken "Hur man överklagar" nedan kan du få mera information.

Provberäkning

Med hjälp av Socialstyrelsens provberäkning kan du göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Om du till exempel har pengar på banken eller realiserbara tillgångar som aktier påverkar det din rätt till försörjningsstöd. Skulle beräkning visa att du ligger på plus, kan du ändå söka. Provberäkningen är bara en vägledning, och alla beslut om ekonomiskt bistånd bygger på en individuell bedömning och en personlig kontakt med en handläggare.