Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Skuldsanering

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis. Beslut om skuldsanering fattas av Kronofogden.

Är du överskuldsatt och uppfyller de krav som skuldsaneringslagen ställer kan du få råd och stöd vid ansökan om skuldsanering och genom skuldsaneringsprocessen.

Kriterier:

  • Det är skäligt med hänsyn till dina ekonomiska och personliga förhållanden.
  • Du har inte pågående näringsförbud.
  • Är du näringsidkare måste de ekonomiska förhållandena i näringsverksamheten vara enkla att utreda.
  • Du är folkbokförd i Sverige.

Mer information om skuldsanering finns att läsa i på Kronofogdens webbplats http://www.kronofogden.se/

För skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav kan kommunens budget- och skuldrådgivare se möjligheter, alternativ och handlingsutrymme när du själv inte gör det och hjälpa till med att arbeta fram ett förslag till ny uppgörelse med dina fordringsägare.