Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd

Ekonomiskt bistånd är ett stöd som du kan söka från din kommun om du har problem att försörja dig själv och din familj. Ekonomiskt bistånd består av försörjningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt och utgår från en särskild norm som är lika i hela landet. Regler om ekonomiskt bistånd finns i socialtjänstlagen.

Försörjningsstöd ska täcka kostnader för:

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Lek och fritid
 • Förbrukningsvaror
 • Hälsa och hygien
 • Dagstidningar, telefon och tv-avgift

Utöver detta kan du även få försörjningsstöd för: 

 • Boende
 • Arbetsresor
 • Hushållsel
 • Hemförsäkring
 • Medlemskap i arbetslöshetskassa
 • Läkarvård
 • Medicin
 • Akut tandvård
 • Glasögon
 • Skollunch
 • Avgift till kulturskolan för barn
 • Flyttkostnader
 • Spädbarnsutrustning
 • Möbler och hemutrustning
 • Avgift för bredband, max 1 % av basbeloppet
 • Digitalbox, basutbudet
 • Umgängesbarn

Inkomster som reducerar försörjningsstödet: 

 • Lön
 • A-kassa
 • Skatteåterbetalning
 • Alla former av studiebidrag
 • Sjukpenning
 • Sjukersättning
 • Pension/barnpension
 • Bostadsbidrag/bostadstillägg
 • Livränta
 • Underhållsbidrag
 • Aktivitetsstöd
 • Aktivitetsersättning
 • Afa-kassa
 • Barnbidrag
 • Föräldrapenning
 • Familjebidrag
 • Arv
 • Försäkringar
 • Skadestånd
 • Arvoden
 • Vinster
 • Vårdbidrag, ej omkostnadsdel
 • Barns medel till den del som utgör barnets norm
 • Gåvor
 • Privata lån
 • Behållning på bank- eller fondkonto