Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Behovsprövning

Det här ingår i försörjningsstödet.

Försörjningsstöd beviljas enligt en särskild norm, riksnorm, som skall täcka kostnader för:

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Lek och fritid
 • Förbrukningsvaror
 • Hälsa och hygien
 • Dagstidningar, telefon och tv-avgift
 Utöver detta kan du även få försörjningsstöd som skall täcka kostnader för: 
 • Boende
 • Arbetsresor
 • Hushållsel
 • Hemförsäkring
 • Medlemskap i arbetslöshetskassa
 • Läkarvård
 • Medicin
 • Akut tandvård
 • Glasögon
 • Skollunch
 • Avgift till kulturskolan för barn
 • Flyttkostnader
 • Spädbarnsutrustning
 • Möbler och hemutrustning
 • Avgift för bredband, max 1 % av basbeloppet
 • Digitalbox, basutbudet
 • Umgängesbarn

Inkomster som reducerar försörjningsstödet: 

 • Lön
 • A-kassa
 • Skatteåterbetalning
 • Alla former av studiebidrag
 • Sjukpenning
 • Sjukersättning
 • Pension/barnpension
 • Bostadsbidrag/bostadstillägg
 • Livränta
 • Underhållsbidrag
 • Aktivitetsstöd
 • Aktivitetsersättning
 • Afa kassa
 • Barnbidrag
 • Föräldrapenning
 • Familjebidrag
 • Arv
 • Försäkringar
 • Skadestånd
 • Arvoden
 • Vinster
 • Vårdbidrag, ej omkostnadsdel
 • Barns medel till den del som utgör barnets norm
 • Gåvor
 • Privata lån
 • Behållning på bank- eller fondkonto