Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Familj, barn och unga

Lerums kommun har som målsättning att barn och unga ska kunna växa upp under trygga och goda levnadsförhållanden och erbjuder därför stöd och individanpassade insatser till familjer, barn och unga.

Socialtjänstens mål

Kommunens arbete styrs bland annat av socialtjänstlagen. I lagens första paragraf står om socialtjänsten mål. Målen är att främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 

Barnets bästa

Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande.