Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Misstanke om barn som far illa

Du som misstänker att ett barn far illa på något sätt bör anmäla det till socialtjänsten. Om situationen är akut ska du ringa till 112. Du kan kontakta socialkontoret om du vill fråga om råd eller göra en anmälan. Som privatperson kan du vara anonym om du vill.

Du kan också göra en anmälan här.

 

Anmälningsskyldighet

Anmälningsskyldighet regleras i socialtjänstlagen 14 kap 1 § och syftet är att skydda barn och unga. Anmälningsskyldigheten anger att allmänheten kan, och bör, göra en anmälan till socialtjänsten om den känner till ett barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Anmälningsskyldigheten anger även att alla som har ett arbete som berör barn och unga eller i sitt yrke kommer i kontakt med barn eller unga genast ska anmäla till socialnämnden om han eller hon misstänker att ett barn eller en ung person far illa eller riskerar att fara illa. Vid en anmälan behöver du inte ha konstaterat att barnet far illa, det räcker med att du har misstanke om att det kan vara så.

Utredning

Vid en anmälan om barn som far illa gör socialtjänsten alltid en bedömning av om utredning ska inledas eller inte. Om misstanke finns om att barnet varit utsatt för våld, eller har upplevt våld, görs alltid en utredning. Hur en utredning ska genomföras anges i socialtjänstlagen och sker enligt en modell som heter BBIC (Barns Behov i Centrum).

En utredning får pågå som längst fyra månader. Ofta utförs utredningen genom samtal med familjemedlemmarna och genom att uppgifter hämtas in från till exempel skola, hälsovård eller annan instans som familjen har kontakt med.

Stöd till familjen

Om utredningen visar att barnets behov är tillgodosedda avslutas utredningen utan insats. I annat fall kan insatser bli aktuella. Insatser kan till exempel vara familjebehandling, kontaktperson, kontaktfamilj eller placering i familjehem eller HVB (hem för vård och boende).

Eventuella insatser följs upp och upphör så snart målet för insatserna är uppfyllda. Ibland vill familjen inte ha något stöd. Det är bara när barnets hälsa och utveckling riskerar att skadas allvarligt som föräldrar kan tvingas ta emot stöd för sitt barn.

Kan jag som anmälare få veta vad som händer?

En återkoppling kan endast ske till till dig som privatperson om handläggaren får medgivande från den berörda familjen. I de fall en tjänsteman, exempelvis från skola eller sjukvård, anmält oro för ett barn kan information ofta lämnas om att utredning har inletts eller inte inletts, eller om en utredning redan pågår.

Kontakta oss

Du kan nå handläggare på socialkontoret måndag klockan 08-18, tisdag - torsdag klockan 08-16.30 samt fredagar klockan 08-15 genom kommunens kundcenter KomIn. Under övrig tid har Socialjouren i Göteborg ansvar för ärenden som uppstår och där handläggning inte kan vänta till nästkommande vardag.

Socialjouren nås på telefon 031-365 87 00.